Dobra László

1720. okt. 14. Zalatna. Nyelv: magyar, román. SJ 1737. okt. 27. Trencsén. Psz. 1751. F. 1756. febr. 2. 4 fog. prof. Kolozsvár. †1784. jan. 1. Borbánd.

A logikát is elvégezte, amikor Kolozsvárról Trencsénben belépett a Jézus Társaságába. A kétéves próbaidő után 1740-ben Szakolcán tanult a tanárképzőben. Utána Nagyszombatban három évig bölcseletet tanult. 1744-től Ungváron és Nagyváradon egy, Kolozsváron két évig tanított. A négyéves teológiai kurzust is Nagyszombatban végezte. 1752-ben Sárospatakon hitszónok lett, ezt követően Besztercebányán volt harmadik probációban. Utána Nagykárolyban tanított a középiskolában. Onnan Kolozsvárra került, 1755–60 között bölcseletet tanított. Ezután Székelyudvarhelyen és Nagyváradon hitszónok volt, Esztergomban lelkipásztor és 1764–7-ben újra Nagyváradon a magyar és román híveknél népmisszionárius. 1768-tól Kolozsváron négy évig teológiát tanított, utána a feloszlatásig a ház lelkivezetője volt. Ekkor az erdélyi egyházmegye keretében királyi beneficiátus volt, és 1782-ben mint nyugalmazott plébános Kolozsvárra költözött. Borbándon halt meg.

M: Oliva pacis. Kolozsvár, 1746; In idola orbis terrarum actio continuata. Kolozsvár, 1749; Oratio […] Ludovico de Batthyan […] oblata. Nagyszombat, 1751. Ir: Nom. I. 247; Pe 1048; So III. 107–8; St 62; Szi II. 934; Temesváry 35.született: 1720-10-14, Zalatnabelépés: 1737-10-27, Trencsénfogadalom: 1756-02-2, Kolozsvár, 4 fog. prof.papszentelés: 1751-0-0meghalt: 1784-01-1, Borbándbeszélt nyelvek: román