Dobronoki György

1588. márc. 28. Dobronok. Nyelv: magyar. SJ 1610. okt. 22. Brünn. Psz. 1622. F. 1629. aug. 10. 4 fog. prof. Bécs. †1649. máj. 11. Nagyszombat.

Huszonkét évesen lépett a Társaságba, próbaidejét Brünnben végezte. Lehetséges, hogy előzőleg Zágrábban tanult. Újoncmestere az első évben Káldi Márton, a másodikban Káldi György volt. 1613–5-ben Grazban végezte a bölcseletet. A magisztérium alatt három évig Homonnán tanított. 1619-ben újra Grazba került a teológiára. Ezeket a tanulmányokat Rómában folytatta, ahonnan 1623-ban tért vissza Grazba, ahol előadta a hároméves bölcseleti kurzust. Ekkor készítette kommentárját Arisztotelész Physicájához, melynek kézirata Ausztriában, az admonti bencés kolostor könyvtárában van. 1626-ban Bécsben volt a teológia tanára. 1627-ben Győrbe került az induló jezsuita iskola megszervezésére. 1628–30-ban Zágrábban, 1631–5-ben Nagyszombatban volt rektor. Erre az időre esik az új templom építése. Ekkor már szoros kapcsolatok fűzték őt Pázmány Péter bíboroshoz. 1635. május 12-én Pázmány P. Dobronoki rektor, P. Forró György és P. Nicolas Lamormain császári gyóntató jelenlétében írta alá a nagyszombati egyetem alapítólevelét. 1636-tól Dobronoki feladata volt az építkezések vezetése. A következő év elején az újonnan megnyílt soproni rendház főnöke lett, ahol a kollégium alapítása körül sok nehézséggel kellett megküzdenie. 1640–4-ben Homonnán volt rektor, mely ezekben az években Ungvárra költözött át. 1645-ben újra Nagyszombatban lett rektor. Rövidesen súlyosan megbetegedett és utolsó éveit bénultan töltötte. Dobronoki nagy életművet hagyott maga után. A nagyszombati egyetem és templom impozáns épületei, magának az egyetemnek, azután a soproni, győri és ungvári kollégiumoknak beindítása bizonyítják kiváló képességeit. Kiterjedt levelezése fontos dokumentum Pázmány korára és a mo.-i jezsuiták működésére. A nagyszombati egyetemre vonatkozó igen részletes feljegyzéseit az 1636. január 1-jétől 1637. október 11-ig tartó időre az ELTE Egyetemi Könyvtárában őrzik. Ugyanott található az osztrák rendtartomány kezdeteiről szóló írása, melyhez akkor Mo. is tartozott. A zágrábi kollégium történetéről szóló kéziratát az ottani Nemzeti Könyvtár őrzi.

Ir: CPA II. 575; DHCJ II. 1132; Kazy 279–80; LKKOS 248–9; MAMŰL II. 213; MKL II. 644; Po Magyar 634, 751, 755; So III. 109; Szi II. 938–9; Dobronoky György (1588–1649). KJKT 66; Velics II. 44–6; Bangha 162; JRH 28; Mészáros K.: Dobronoki György egy jezsuita a XVII. századból. Lendva, 2004.született: 1588-03-28, Dobronokbelépés: 1610-10-22, Brünnfogadalom: 1629-08-10, Bécs, 4 fog. prof.papszentelés: 1622-0-0meghalt: 1649-05-11, Nagyszombatbeszélt nyelvek: magyar