Dombi József

1900. jan. 12. Kászonfeltíz. Nyelv: magyar. SJ 1922. júl. 28. Érd. Psz. 1930. júl. 24. Leuven. F. 1942. febr. 2. 4 fog. prof. †1988. febr. 2. Bp.

Hatéves korában meghalt az édesapja, s ő az örmény katolikusok árvaházában végezte az elemi iskolát. Középiskoláit részben Szamosújváron, részben hadapródiskolában végezte. Erdély Romániához csatolásakor Mo.-ra szökött, és hivatásos tisztként Egerben teljesített szolgálatot. 1920-ban ott lépett be a szemináriumba. Két év múlva felvételt nyert az érdi noviciátusba. Bölcseleti tanulmányainak első két évét a lengyelországi Nowy Sączban, a harmadikat Krakkóban végezte. 1928-ban átlépett a Román Misszióba. Teológiai tanulmányaira Leuvenbe került, ahol 1930-ban pappá szentelték. Leuveni tanulmányai alatt Joseph Maréchal belga jezsuita metafizikai nézetei nagy hatással voltak rá. Bölcseletet tanított a moldvai Iaşiban és Krakkóban. 1940-ben átlépett a magyar rendtartományba. 1941-ben Bp.-en végezte a harmadik próbaévet. Utána Kassán a bölcselet tanára, majd 1942–5-ben a főiskola rektora volt. A háború után Bp.-en különböző apostoli munkákban működött. 1949-től a Manréza lelkigyakorlatos házban végzett lelkipásztori feladatot. 1949 szeptemberétől 1950 májusáig egy csoport fiatal atyával a lelkigyakorlatok teológiáját, az üdvösségtörténetet és Szent Pál teológiáját tanulmányozták. A rendek feloszlatása után az örmény katolikus plébánián dolgozott. 1952-től nem végezhetett többé papi munkát. Az Országos Közegészségügyi Intézet Fodor szanatóriumában mint „kisállattenyésztő” dolgozott nyugdíjaztatásáig. 1964-ben több jezsuitával együtt őt is letartóztatták és a „Rózsa-per”-ben P. Rózsa Elemérrel és másokkal börtönbüntetésre ítélték: ő négy évet kapott, de korára való tekintettel két és fél év után szabadult. Utána mindig gyöngébb egészséggel teológiai kérdésekkel foglalkozott. Sokszor mondta titkos tanítványainak, hogy a teológia lényegét két alapvető gondolatkör alkotja: a Szentháromság és a megváltás titka.

Ir: Cat. Def. III. 26; F-V 12; Gu VI. 74; Hetényi Varga II. 69–71; MJTN 55; MKL II. 665; Pálos 169; P. Dombi József (1900–1988) In quavis mundi plaga IV/2. (1988) 17–9; P. Dombi József S. J. 1900–1988. Anima Una 111. (1988. május) 2–4; Hetényi Varga K.: †P. Dombi József. Meghurcolt, börtönviselt jezsuiták (1938–1978). IGEN 1990. február 14. 10; Bálint J.: Megemlékezés P. Dombi József SJ temetési miséjén. Szolgálat 88. (1990. karácsony) 149–51; Uő: P. Dombi József (1900–1988). KMJ II. 209–12; Miklósházy 27.született: 1900-01-12, Kászonfeltízbelépés: 1922-07-28, Érdfogadalom: 1942-02-2, 4 fog. prof.papszentelés: 1930-07-24, Leuvenmeghalt: 1988-02-2, Bpbeszélt nyelvek: magyar