Dubovsky Jan

1654. nov. 29. Hostin. Nyelv: cseh, magyar. SJ 1672. dec. 8. Trencsén. Psz. 1684. Graz. F. 1690. febr. 2. 4 fog. prof. Kassa. †1710. okt. 8. Kassa.

A csehországi Hostinban született, Győrből lépett be a trencséni újoncházba. 1675-ben Kassán először grammatikát tanított, majd elvégezte a hároméves bölcseleti kurzust. Utána két évig Nagyszombatban volt grammatikatanár. 1681-ben Grazban megkezdte a teológiai tanulmányokat, ahol 1684-ben pappá szentelték. A következő évben Judenburgban volt harmadik probációban. Első állomáshelyén, Pozsonyban, az anyagi ügyeket intézte. 1687-ben kezdte meg tanári pályafutását: Nagyszombatban matematikát, a következő évtől Kassán ugyanazt és bölcseletet, majd 1691-től Zágrábban szintén bölcseletet adott elő. 1694–1705 között Nagyszombatban először kazuisztikát és matematikát tanított. 1697–9-ben a nemesi konviktust vezette. 1700-tól kánonjogot tanított és két évig a bölcsészeti kar dékánja volt. 1701-től skolasztikus teológiát adott elő. 1704-től gyóntatóként működött. 1706-ban Kassán iskolaigazgató lett. A következő évben matematikát tanított, 1708-tól az internátust és a főiskolát igazgatta 1710-ben bekövetkezett haláláig.

M: So III. 230. Ir: LKKOS 265; MKL II. 716; Nom. I. 260; Pe 200; So III. 230–1; St 66; Szi II. 1096–7.született: 1654-11-29, Hostinbelépés: 1672-12-8, Trencsénfogadalom: 1690-02-2, Kassa, 4 fog. prof.papszentelés: 1684-0-0, Grazmeghalt: 1710-10-8, Kassabeszélt nyelvek: magyar