Dukai József

1908. márc. 15. Kisbér. Nyelv: magyar. SJ 1926. szept. 15. Érd. Psz. 1935. jún. 27. Szeged. F. 1938. aug. 15. C. sp. †1983. júl. 16. Pannonhalma.

Kisbérről származott, és 1926-ban lépett be az érdi újoncházba. A kétévi próbaidő után 1929–31-ben Szegeden elvégezte a bölcseleti tanulmányokat. Utána egy évig konviktusi nevelő volt Kalocsán. 1933–6 között Szegeden tanulta a teológiát. Ott szentelték pappá 1935-ben, és a harmadik próbaévet is ott végezte. Utána egy évig készült a tanári vizsgára Pécsett. 1939-től két évig gondozta a Hódmezővásárhely környéki diaszpórában a katolikus híveket. Utána Nagykapornakon volt káplán és hitoktató. 1942-től Kispesten volt lelkipásztor és a Szívgárda vezetője. 1947–8-ban Pécsett az igazgató segítőjeként és hitoktatóként működött. Az évi katalógusok szerint 1949–50-ben Kispesten volt házgondnok és hitszónok. A szerzetesrendek feloszlatása után hazament Kisbérre, ahol később kántor lett. Egyes adatok szerint kétszer ítélték el két évre: 1949-ben és 1962-ben. Az utolsó katalógus, amelyben 1949. november végi adatok is vannak, ennél az évnél nem jelzi, hogy „in carcere”. Élete végét a pannonhalmi szerzetesi szociális otthonban töltötte.

Ir: Cat. Def. II. 29; Hetényi Varga II. 71–2; MJTN 57; Pálos 169; Miklósházy 27.született: 1908-03-15, Kisbérbelépés: 1926-09-15, Érdfogadalom: 1938-08-15, C. sp.papszentelés: 1935-06-27, Szegedmeghalt: 1983-07-16, Pannonhalmabeszélt nyelvek: magyar