Éder X. Ferenc

1727. szept. 1. Selmecbánya. Nyelv: német, szlovák. SJ 1742. okt. 20. Trencsén. Psz. 1750. F. 1764. márc. 19. †1772. ápr. 27. Besztercebánya.

Selmecbányán született, rétorként lépett be 1742-ben Trencsénben az újoncházba. 1745–7-ben Nagyszombatban tanulta a bölcseletet. 1748-ban Selmecbányán, a következő évben Besztercebányán grammatikát tanított. 1749-ben Dél-Amerikába, a perui rendtartományba került, ahol teológiai tanulmányai közben már 1750-ben pappá szentelték. Misszionáriusi munkáját 1753-ban kezdte meg a Szent Márton redukcióban, Moxos tartományban, és ott dolgozott 1768-ig, amikor kiűzték a jezsuitákat Dél-Amerikából. Sok feljegyzést készített az indiánok életéről, gondolatvilágáról, melyek mutatják, hogy mekkora nehézségekbe ütközött a hithirdetés. Számos rajza is ránk maradt az indiánokról, valamint az őserdők állatairól és a növényekről. Feljegyzéseiből csak 1791-ben jelent meg egy nagyobb kötet, elég gyenge kiadásban. A mű így is a perui néprajztudomány egyik fontos forrása. 1769-ben érkezett vissza Mo.-ra, és Besztercebányáról végzett plébániai munkát. Ott halt meg 1772-ben.

M: Descriptio Provinciae Moxitarum in Regno Peruano. Buda, 1791; Breve descripción de las reducciones de Mojos. Cochabamba, 1985. Ir: DHCJ II. 1201; Huonder 87, 119; LKKOS 295–6; MÉL I. 409; MKL II. 766; Nom. I. 271; Pe 1160; Petrik 1712–1860/I; Po II/2 7537–9, III/1 6384; Po Magyar 809–10; So III. 335–6; St 68; Szi II. 1188–9; ÚMÉL II. 299–300; Pinzger F.: Éder Ferenc. Magasztos eszmék útján. Bp., 1931. 18–9; Ács T.: Éder X. Ferenc (1727. március 19. – 1773. április 17.) Magyarok Latin-Amerikában. Bp., 1944. 8–9; Vargas Ugarite: Relaciones de viajes. Lima, 1947; Tömördy Gy. Egy magyar hithirdető a perui indiánok népszokásairól, 1780-ban. P. Éder Xavér Ferenc S. J. Descriptio provinciae Moxitarum […] című könyve. Buda, 1791. Magyar Történeti Szemle 2. (1971) 97–108; Boglár L.–Bognár A.: Éder X. Ferenc leírása a perui missziókról a XVIII. századból. Ethnographia 86. (1975) 181–92; Uők: Éder Xavér Ferenc (1727–1772). Messzi népek magyar kutatói. I. Bp., 1978. 93–147; Lázár I.: Éder Xavér Ferenc. Világjárók – világlátók. Bp., 1986. 54–8; Balázs D.: Éder Xavér Ferenc. Adalékok a dél-amerikai magyar utazók munkásságához. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 9. (1991) 33–4; Éder Xavér Ferenc. Encyclopaedia Hungarica. Calgary, 1992. 510; MUL 103–5; Balázs D.: Éder Xavér Ferenc. Magyar Tudóslexikon. Szerk. Nagy F. Bp., 1997. 257; Lacza T.: Éder X. Ferenc. Magyar jezsuiták Latin-Amerikában. Fórum 2. (2000) 127–46; Horányi G.–Pivárcsi I.: Éder Xavér Ferenc. Magyar világjárók kalandjai. Bp., 2001. 44–7; Miklósházy A.: Éder Ferenc. Magyar misszionáriusok Dél-Amerikában. MEV 13. (2001) 1–2, 232; Bartusz-Dobosi L.: Magyar jezsuita missziósok az „Indiákon” a XVII–XVIII. században. MJK 209–10; Lacza 113.született: 1727-09-1, Selmecbányabelépés: 1742-10-20, Trencsénfogadalom: 1764-03-19papszentelés: 1750-0-0meghalt: 1772-04-27, Besztercebányabeszélt nyelvek: szlovák