Ertl András

1849. jan. 25. Szentjakab. SJ 1864. júl. 30. F. 1882. febr. 2. †1895. márc. 2. Mariaschein.

A nagyszombati kétéves noviciátus után, 1871-ben Kalocsán tanított, majd 1872–4 között Pozsonyban filozófiai hallgató volt a főiskolán. 1875–6-ban újból Kalocsán oktatott, majd 1877–8-ban Innsbruckban teológiát tanult. A következő két évben újból Kalocsán tanított. 1881-ben St. Andräban végezte a terciát. Utána haláláig ismét Kalocsán tanított, fáradhatatlan tevékenységet fejtett ki mint főgimnáziumi felügyelő, irodavezető, tanácskozmányi jegyző. Élete utolsó éveiben a főgimnázium igazgatója volt.

Ir: MJTN 62; Ertl András SJ. A Kalocsi Gimnázium Értesítője. 1895. 45–7; Magyar Jezsuiták 108–14; KK 142; Kerkai 133.született: 1849-01-25, Szentjakabbelépés: 1864-07-30fogadalom: 1882-02-2meghalt: 1895-03-2, Mariaschein