Farkas József

1903. márc. 11. Sárvár. SJ 1930. júl. 30. Bp. F. 1940. aug. 15. Nagykapornak. †1979. ápr. 30. Győr.

A polgári iskola elvégzése után kántori képesítést szerzett, majd Bp.-en elvégezte a géplakatosi iskolát. A jezsuiták által vezetett Iparosifjak Mária-kongregációjának tagjaként érlelődött meg benne az elhatározás, hogy jezsuita segítőtestvér lesz. Előbb egy évig aspiráns, majd testvérnovícius a zugligeti Manrézában, itt még egyéves betegápolói tanfolyamot is elvégzett. Utána Kalocsán lakatos-szerelő és betegápoló. 1934-ben újból a Manrézában a lelkigyakorlatos ház személyzetének a prefektusa. 1935-ben Kalocsán bevásárló, 1936-tól a pesti rendházban bevásárló, gépkocsivezető és sekrestyés. 1940-től Nagykapornakon gépész. A feloszlatás után Nagykapornakon maradt, a plébánia földjén dolgozott, majd 1950 novemberétől segédmunkás lett. 1953-tól a bp.-i piaristáknál fűtő és karbantartó volt. 1963-ban nyugdíjba ment, a Krisztus Király plébánia segédkántora lett. Élete utolsó évében a pannonhalmi szociális otthonba költözött.

Ir: Pálos 171; MJTN 64; Hevenesi J.: †F. Farkas József (1903–1979). Anima Una 71. (1979. október) 14–5; F. Farkas József SJ (1903–1979). Szolgálat 47. (1982. Kisboldogasszony) 100–1; F. Farkas József (1903–1979). MJV IV. 278–9; Miklósházy 29.született: 1903-03-11, Sárvárbelépés: 1930-07-30, Bpfogadalom: 1940-08-15, Nagykapornakmeghalt: 1979-04-30, Győr