Fényi (Finck) Gyula

1845. jan. 8. Sopron. SJ 1864. szept. 24. Nagyszombat. Psz. 1877. júl. 26. Innsbruck. F. 1882. febr. 2. 4 fog. prof. Kalocsa. †1927. dec. 21. Kalocsa.

Szerzetesi életét Nagyszombatban kezdte és újoncidejét St. Andräban folytatta. Ugyanott 1867–8-ban retorikai tanulmányokat végzett. A következő három évben Pozsonyban bölcseletet tanult. 1872–4-ben Kalocsán fizikát, természetrajzot és kémiát tanított. A teológiát Innsbruckban végezte 1875–8 között. Ott szentelték pappá 1877-ben. 1879-ben Kalocsán természetrajzot és matematikát tanított. A harmadik próbaévet 1880-ban a belgiumi Drongenban végezte. 1881-től haláláig Kalocsán élt és dolgozott az 1883–5-ös éveket kivéve, amikor Pozsonyban a bölcsészeti főiskolán felsőbb matematikát adott elő. 1881-ben Braun Károlynak, a Haynald csillagvizsgáló első igazgatójának asszisztense és 1886–1913-ig utóda lett. Levelező tagja volt az MTA-nak, tagja a Szent István Akadémiának, 1902-től az Accademia Pontificia dei Nuovi Linceinek, tiszteletbeli igazgatója a Montevideói Nemzetközi Napkutató Intézetnek stb.
Fontos eredményeket ért el a napkutatásban és az időjárás vizsgálatában. Tudományos munkája elején kimutatott a légnyomás változásaiban egy állandó elemet. Kutatásait kiterjesztette Menyhárt László megfigyelései alapján Boromára (Mozambik) is, ahol feltételezéseit a hármas hullámokra bizonyítva látta. Dolgozott olyan eszközök készítésén, melyek a viharok kifejlődését vagy legalább káros hatásait befolyásolhatták, és a mezőgazdaság szolgálatára lehettek. Később kereste a meteorológia és a csillagászat viszonyát. Csillagászati megfigyeléseinek középpontjában a Nap kitörései, protuberanciái álltak. Több mint harminc éven keresztül rendszeresen figyelte, regisztrálta és magyarázta azok időszakosságát, nagyságrendjét és befolyását. Megfigyelései számára Kalocsa mint kisváros az Alföldön kiválóan megfelelt. Eredményei a protuberanciák természetéről, a kromoszféra struktúrájáról ma is helytállóak. Európa tudományos folyóirataiba mintegy százkilencven cikket írt.

M: A Nap protuberanciái. Kalocsa, 1888; Meteorológiai észletek a kalocsai Haynald-Observatoriumban. Kalocsa, 1891; Protuberanzenbeobachtungen im Jahre 1887. Bp., 1896; Haynald-Observatórium. Bp., 1898; A napon észlelt jelenségek természetének magyarázata. Bp., 1900; Protuberanzen, beobachtet im Jahre 1888–1890 am Haynald Observatorium. Kalocsa, 1902; Az egyszerű zivatarjelző. Kalocsa, 1903; A szél fordulása Kalocsán. Kalocsa, 1906; A légnyomás évi és napi menete Kalocsán. Kalocsa, 1911; A nap légkörének physikája. Kalocsa, 1918; Protuberanzen, beobachtet in den Jahren 1887–1917. 7 k. Kalocsa, 1902–24. Ir: Cat. Def. 17.456; DHCJ II. 1393–4; Gu VIII. 813–4; MJTN 66–7; MKL III. 604–5; Petrik 1886–1900, 1901–10/I, 1911–20/I; Po III/1 6746–54; Tóth 16–7; ÚMÉL II. 620; Terkán L.: P. Fényi Gyula SJ. Magyar Kultúra 15 (1928) 49–53; Anghern T.: Fényi Gyula SJ 1845–1927. Klny. Bp., 1928; Kerkai 136–7; Biró B.: A nap-kutató Fényi Gyula S. J. JTÉ (1942) 87–111; Gerki O.: Fényi Gyula és a kalocsai csillagvizsgáló. Csillagászati évkönyv. 1984. 294–312; Holovics F.: Fényi Gyula (1845–1927) szakirodalmi tevékenysége a csillagászat és a meteorológia terén. Katona István Társaság Tanulmányai Kalocsáról (1971) 279–93; Mojzes; Bartha L.: Fényi Gyula emlékezete (1845–1927). Bp., 1995; Székely L.: A Nap magyar kutatója. Bp., 1999.született: 1845-01-8, Sopronbelépés: 1864-09-24, Nagyszombatfogadalom: 1882-02-2, Kalocsa, 4 fog. prof.papszentelés: 1877-07-26, Innsbruckmeghalt: 1927-12-21, Kalocsa