Fiedler Lipót

1876. júl. 4. Nagybecskerek. SJ 1894. szept. 10. Nagyszombat. Psz. 1907. Innsbruck. F. 1912. febr. 2. 4 fog. prof. Bp. †1933. márc. 17. Bp.

Próbaidejét és a két év retorikát Nagyszombatban végezte, majd Pozsonyban tanult bölcseletet 1899–1901-ben. Kalocsán három évig hittant, latint és magyart tanított. Teológiára Innsbruckba került. 1907-ben szentelték pappá. 1909-ben az ausztriai Linzben végezte a harmadik próbaévet. Utána egy évig Szatmárnémetiben házgondnok, két évig Bp.-en helyettes házgondnok és lelkigyakorlat-vezető volt. 1913–5 között a pozsonyi rendházat vezette mint rektorhelyettes. 1916–8-ban Bp.-en házgondnok volt és lelkipásztor. 1919–21 között Pozsonyban volt a csehszlovák viceprovincia tagjaként. 1922-ben Szegedre került házi lelkiatyának, majd egy év múlva Bp.-en házfőnök és a népmissziók irányítója lett. Utána Szegeden volt házi lelkiatya és a népmissziók felelőse. Bp.-en halt meg.

M: Hat vasárnapi ájtatosság Szent Alajos tiszteletére. Bp., 1918; Az iparos ifjú a modern világban. Bp., 1918; Kongregációs káté. Bp., 1922; Prézes. Bp., 1925; Kérdés és felelet. Kalocsa, 1923; Boldog Alacoque Margit életrajza. Bp., 1924; A prézes. Bp., 1925; Jézus Szíve ígéretei. Bp., 1925; Predigtskizzen über die Aufopferung an das allerheiligste Herz Jesu. Bp., é. n. Ir: Cat. Def. I. 19.055; MJTN 68; MKL III. 662; Petrik 1911–20/I; Tóth 17; P. Fiedler Lipót SJ 1876–1933. ProvH 29. (1933. II.) 7–9; P. Fiedler Lipót SJ. Manréza 5. (1933. április) 3, 11.született: 1876-07-4, Nagybecskerekbelépés: 1894-09-10, Nagyszombatfogadalom: 1912-02-2, Bp, 4 fog. prof.papszentelés: 1907-0-0, Innsbruckmeghalt: 1933-03-17, Bp