Fischer Leopold

1703. márc. 28. Bécs. Nyelv: német. SJ 1718. okt. 9. Bécs. Psz. 1731. Bécs. F. 1736. aug. 15. 4 fog. prof. Bécs. †1787. ápr. 11. Bécs.

Bécsben lépett be a Társaságba. A próbaidő után Leobenben elvégezte a tanárképzőt. 1722–4-ben bölcseletet tanult Grazban. Utána két évig Laibachban tanított. 1727-ben Bécsben matematikai kurzust végzett. Utána Passauban volt a retorika tanára. A teológiai tanulmányokra 1729–32-ben Bécsbe került. Ott szentelték pappá 1731-ben. A harmadik próbaévet Judenburgban végezte. 1734-ben Bécsben matematikát tanított. 1735–8-ban a bécsi professzusházban volt ünnepi szónok. 1739-től Passauban, Linzben, Sopronban, Pozsonyban a rendházban és 1747-től a Társaság feloszlatásáig a bécsi újoncházban működött mint hitszónok és könyvtáros. Az ott alapított otthonban halt meg 1787-ben. Stöhr Géza tanulmánya szerint ő alapította a bp.-i tudományegyetem klasszika archeológiai tanszékének éremtárát Nagyszombatban 1753-ban.

M: Conciones quadragesimales ad Aulam Caesaream habitae. Bécs, 1737; Lob und Dank-Red […] Ödenburg für ihre Befreiung. Sopron, 1744; Panegyricus S. Joann. Nepom. Sopron, 1744; Ruhm-würdigste Thaten für Gott […] des Hochwürdigsten […] Emerici Esterhazy. Pozsony, 1746; Brevis notitia Vrbis Veteris Vindobonae. Bécs, 1762; Instructio utilis de officiis parentum. Bécs, 1766; Notitia veteris Urbis Vindobonae. Bécs, 1767–75; Necrologium Habspurgico-Austriacum. Kézirat az Österreichische Nationalbibliothekban. Ir: Nom. I. 342; Po Magyar 623; Petrik 1712–1860/I; St 81; Szi III. 533–4; Stöhr G.: A budapesti tudományegyetem class. archeol. tanszéke éremtárának története. Az Orsz. Magy. Régészeti Társulat Évkönyve 2. (1923–26) 319–25.született: 1703-03-28, Bécsbelépés: 1718-10-9, Bécsfogadalom: 1736-08-15, Bécs, 4 fog. prof.papszentelés: 1731-0-0, Bécsmeghalt: 1787-04-11, Bécsbeszélt nyelvek: német