Fitter Ádám

1679. febr. 8. Nyitra. Nyelv: magyar, szlovák. SJ 1696. okt. 28. Bécs. Psz. 1710. Graz. F. 1714. febr. 2. 4 fog. prof. Kolozsvár. †1741. nov. 11. Nagyszombat.

Nyitrán született, Nagyszombatból lépett be a bécsi újoncházba. A próbaidő után Trencsénben grammatikát tanított. 1700-tól Nagyszombatban bölcseletet tanult, majd ott és Eperjesen tanított középiskolában. Teológiai tanulmányait 1706-ban Bécsben kezdte, Nagyszombatban folytatta és 1710-ben Grazban fejezte be, ahol pappá szentelték. A következő évben Leobenben végezte a harmadik próbaévet. 1712-ben retorikát tanított Nagyszombatban, majd Bécsben házi lelkivezető lett. 1714–20 között Kolozsváron bölcseletet és kazuisztikát adott elő. 1721-ben Kassán volt az internátus vezetője. A következő két évben Pozsonyban a Szent Márton rendházban lakott és kazuisztikát tanított. 1724-től Kolozsváron előbb az internátus és a szeminárium igazgatója, majd 1727-től rektor volt. Ezt a hivatalt látta el 1730–2-ben Kassán és 1733–5-ben Nagyszombatban is. Utána ott maradt, és haláláig a szeminárium vezetője volt. 1712-ben Nagyszombatban jelent meg iskolai színdarabjának szövegkönyve a Magyar Szent Koronáról.

M: Corona Regni Ungariae admirabilis. Nagyszombat, 1712. Ir: LKKOS 345–6; MKL III. 683; Nilles 483–5; Nom. I. 344; Petrik 1712–1860/VII; Po Magyar 898; Szi III. 542; Staud I. 131; Takács 10; Velics III. 40–4; Pinzger F.: Fitter Ádám S. J. Régi jezsuiták Pécsett. Pécs, 1941. 13–6.született: 1679-02-8, Nyitrabelépés: 1696-10-28, Bécsfogadalom: 1714-02-2, Kolozsvár, 4 fog. prof.papszentelés: 1710-0-0, Grazmeghalt: 1741-11-11, Nagyszombatbeszélt nyelvek: szlovák