Fricsy Ádám

1914. szept. 10. Kakasd. Nyelv: magyar, német. SJ 1930. aug. 14. Bp. Psz. 1942. máj. 13. Szeged. F. 1998. febr. 2. 4 fog. prof. Pécs †1998. júl. 8. Pécs.

Jezsuita életét Bp.-en kezdte a Manrézában: két év próbaidő, két év gimnázium, retorika és a Mária utcában három év bölcselet. Pécsett egy évig volt a bentlakók prefektusa. A teológiát és a harmadik próbaévet Szegeden végezte. A háború végétől Bp.-en dolgozott A Szívnél és a Szívgárdák központjában. 1950-ben házgondnok és gazdasági vezető volt. Az elhurcolást el tudta kerülni, de másnap, június 18-án, megtalálták és néhány hónap vizsgálati fogság után Kistarcsára internálták. Onnan a tábor feloszlatásakor, 1953. szeptember 18-án szabadult. Először munkás lett Tolna megyében, később sekrestyés Bonyhádon és Tolnán, majd kisegítő lelkész. 1990–5 között plébános volt Pécs-Bányatelepen. Utána a püspökségi levéltárba került. 1990-től haláláig Pécs környéki jezsuita elöljáró volt. Egyháztörténeti kutatásokat végzett és tanulmányokat írt a török uralom alatti Pécs környéki lelkipásztorkodásról. Közreműködött a rend négykötetes spanyol nyelvű történelmi lexikona munkálataiban is.

M: Egyházmegyénk a török hódoltság alatt. A pécsi egyházmegye schematizmusa. Pécs, 1981, 67–100; Önéletrajz. KMJ III. 349–51; Köszönöm, szép volt. ÜJV 81–8; Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók (többekkel). Bp., 1990. Ir: Cat. Def. III. 35; Hetényi Varga II. 82–7; MJTN 72; Pálos 171; KMJ III. 351–3; Miklósházy 30.született: 1914-09-10, Kakasdbelépés: 1930-08-14, Bpfogadalom: 1998-02-2, Pécs, 4 fog. prof.papszentelés: 1942-05-13, Szegedmeghalt: 1998-07-8, Pécsbeszélt nyelvek: német