Fruewird(t) (Frivird) József

1691(/3?). febr. 9. Eger. Nyelv: német, szlovák. SJ 1712. okt. 17. Trencsén. Psz. 1720. Bécs. F. 1727. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1743. jan. 21.

Nagyszombatban befejezte az első év teológiát, amikor belépett a trencséni újoncházba. A próbaévek leteltével ugyanott két évig grammatikát tanított. 1718–21-ben Bécsben befejezte a teológiai tanulmányokat. 1720-ban ott szentelték pappá. Egy évig Turócon volt hitszónok és 1723-ban Besztercebányán végezte a harmadik próbaévet, majd egy-egy évig hitszónok volt Lőcsén és Besztercebányán. 1726–36 között Nagyszombatban tanította a hároméves bölcseleti kurzust, majd egy-egy évig kontroverziát és kazuisztikát adott elő. 1730-ban megszerezte a teológiai doktorátust. 1731–6-ban a dogmatika tanára és az utolsó két évben a teológiai kar dékánja volt. 1737–9-ben a harmadik próbaévesek vezetője volt Besztercebányán, majd visszatért Nagyszombatba, ahol haláláig a szemináriumot igazgatta. Teológiai műveiben a protestáns tan történetét és a keleti és nyugati egyházak viszonyát vizsgálta.

M: Historia doctrinae protestantium. Nagyszombat, é. n.; Suasoriae regum Hungariae. Nagyszombat, 1728; Speculum veritatis inter Orientalem et Occidentalem Ecclesiam. Nagyszombat, [1730]; Sanctus Ignatius dictione panegyrica celebratus. Nagyszombat, 1736. Ir: Nom. I. 377; Pe 600; Petrik 1712–1860. V; So III. 1045–6., 1691(/3?). febr. 9. Egerbelépés: 1712-10-17, Trencsénfogadalom: 1727-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1720-0-0, Bécsmeghalt: 1743-01-21beszélt nyelvek: szlovák