Gabon Antal

1677. jan. 16. Besztercebánya. Nyelv: horvát, német. SJ 1690. nov. 24. Bécs. Psz. 1708. Graz. F. 1712. febr. 2. 4 fog. prof. Kassa. †1735. máj 7. Győr.

Besztercebányáról lépett be a bécsi újoncházba. A próbaévek után ugyanott elvégezte a tanárképzőt. A következő évben szülővárosában tanított egy évig. Bölcseleti tanulmányait 1699–1701 között Nagyszombatban végezte, és utána három évig ugyanott tanított a középiskolában. 1705–8-ban Grazban volt teológus, ahol pappá szentelték. A harmadik próbaévre Judenburgba került. Utána Selmecbányán egy, Kassán két évig a humaniorát tanította. 1713-tól Pozsonyban előbb a rendházban, majd a kollégiumban volt hitszónok. 1715-ben Bécsben, a következő három évben Nagyszombatban bölcseletet tanított. 1719–20-ban Győrben házgondnok és a kazuisztika tanára volt. Ugyanezt a tárgyat tanította Egerben egy, Nagyszombatban két évig. Ott a szeminárium főnöke is volt. A következő két évben ugyanezt a hivatalt Kassán is viselte. 1726-ban Győrben kazuisztikát tanított. 1727–32 között Nagyszombatban volt a szeminárium főnöke. Onnan Trencsénbe került házgondnoknak. 1734-től haláláig Győrben élt. Művei Nagyszombatban jelentek meg, a Physica exotica két kiadásban is.

M: Luctuosa Hilaria seu Pentas Insipide. Nagyszombat, 1704; Physica exotica. Nagyszombat, 1717, 1753; Panegyrici praeatorum et magnatum Ungariae. Nagyszombat, 1718. Ir: LKKOS 373; MKL III. 871; Nom. I. 385; Petrik 1712–1860/I, VII. RMK II. 2212; So III. 1078; St 93; Szi III. 920–1.született: 1677-01-16, Besztercebányabelépés: 1690-11-24, Bécsfogadalom: 1712-02-2, Kassa, 4 fog. prof.papszentelés: 1708-0-0, Grazmeghalt: 1735-05-7, Győrbeszélt nyelvek: német