Gara József

1907. jún. 3. Bp. SJ 1930. júl. 30. Bp. F. 1940. febr. 2. Kalocsa. †1995. máj. 1. Münster.

Az elemi iskola és négy középiskolai osztály elvégzése után kitanulta az asztalosmesterséget. A jezsuiták által vezetett Mária-kongregációban kapta meg szerzetesi hivatását. A zugligeti Manrézában végezte a noviciátust mint testvérnovícius, ahol előtte egy évig posztulátor volt. 1933–7 között Szegeden, 1937–40 között Kalocsán, 1940–4 között Kassán, majd 1944–9-ig ismét Szegeden asztalos és házi mindenes volt. A skolasztikusokkal együtt elhagyta Mo.-ot, 1949–50 folyamán Bécsben, majd 1950–1-ben Chieriben a magyar skolasztikátusban működött. 1951–4 között a belgiumi Egenhovenben berendezte a magyar skolasztikus házat, majd annak megszüntetése után, 1954-től csaknem negyven évig a frankfurti jezsuita főiskola aszatalosműhelyében dolgozott. 1993-ban az északnémet jezsuita provincia idősotthonába költözött.

Ir: MJTN 74–5; Hegyi J.: F. Gara József (1907–1995) ProvH 38. (1995. június–július) 8; Uő: F. Gara József. MJV III. 200–1; F. Gara József. MJN 177–8.született: 1907-06-3, Bpbelépés: 1930-07-30, Bpfogadalom: 1940-02-2, Kalocsameghalt: 1995-05-1, Münster