Gasparffy Tamás

1626. dec. 21. Székelyföld. SJ 1649. nov. 22. Bécs. Psz. 1659. Graz. F. 1662. máj. 2. Győr. C. sp. †1665. dec. 13. Andocs.

Erdélyben született; 1649-ben, huszonhárom éves korában lépett be Bécsben a Társaságba. A próbaidő után egy-egy évig Győrben és Komáromban tanított. Grazban tanult bölcseletet és teológiát. 1659-ben szentelték pappá. A harmadik próbaévet Judenburgban végezte 1660-ban. 1661–4-ben a hódoltsági misszióban Andocson és Sebesen volt lelkipásztor. 1665-ben Varasdon házi lelkiatyaként és a szeminárium igazgatójaként működött. Még abban az évben visszatért a török misszióba, ahol az év decemberében Andocson meghalt.

Ir: Nom. I. 398.született: 1626-12-21, Székelyföldbelépés: 1649-11-22, Bécsfogadalom: 1662-05-2, Győr, C. sp.papszentelés: 1659-0-0, Grazmeghalt: 1665-12-13, Andocs