Geiger Mátyás

1720. aug. 27. Kolozsvár. Nyelv: magyar, német. SJ 1737. okt. 27. Trencsén. Psz. 1751. Bécs. F. 1755. febr. 2. 4 fog. prof. Buda. †1800 k. Győr.

Szülővárosában a logikát is elvégezte, mielőtt Trencsénben belépett a Társaságba. A kétéves próbaidő elteltével Szakolcán elvégezte a tanárképzőt. 1741–3-ban Bécsben bölcseletet tanult, majd egy-egy évig Kolozsváron és Egerben grammatikát tanított. 1746–7-ben Bécsben matematikát, utána négy évig teológiát tanult. 1751-ben szentelték pappá. A következő évben a joghallgatók felügyelője volt a bécsi Theresianumban. A harmadik próbaévet Besztercebányán végezte. 1754–5-ben Budán, a következő két évben Kolozsváron tanított matematikát. 1758–61-ben a Theresianumban volt felügyelő. Utána négy évig Nagyszombatban a konviktust vezette. 1766–7-ben Nagybányán házfőnökként és plébánosként működött. 1768-tól a Társaság feloszlatásáig a soproni nemesi konviktus igazgatója volt. A feloszlatás után Győrben volt a nemesifjak nevelője. Mária Terézia muraszentkeresztesi címzetes apáttá nevezte ki. II. József megfosztotta nevelői állásától. Apátságába vonult vissza. Győrben halt meg.
A mo.-i iskolai színjátszásban fontos szerepet töltött be, ő rendezett először Mo.-on francia nyelven színdarabot Nagyszombatban és Sopronban. Nagyszombatban 1765-ben II. József császár menyegzője alkalmából a nemesi konviktussal adatta elő Le plaisir című verses vígjátékát és egy Pastorale-t. A soproni nemesi konviktus növendékei adták elő 1772-ben Esope au Collège és 1773-ban Sosipatre ou le triomphe de l’amour filiale című darabjait.

M: Cineres preciosi spectabilium duorum fratrum […] Nagy de Csatár. Nagyszeben, 1744; Oratio de Spiritu S. Bécs, 1748; Fêtes célébrées à Tyrnau […] le Plaisir, comédie en 1 acte; Pastorale. Nagyszombat, 1765; Benjamin ou la reconnaissance de Joseph. Sopron, 1768; Esope au Collège. Sopron, 1772; Sosipatre ou le triomphe de l’amour filiale. Sopron, 1773. Ir: LKKOS 395–6; MKL IV. 29; Nom. I. 407; Pe 1050; Petrik 1712–1860/I; Szi III. 1091; Staud I. 225–6; Takács 123.született: 1720-08-27, Kolozsvárbelépés: 1737-10-27, Trencsénfogadalom: 1755-02-2, Buda, 4 fog. prof.papszentelés: 1751-0-0, Bécsbeszélt nyelvek: német