Gottifredi Alessandro

1595. máj. 3. Róma. Nyelv: olasz. SJ 1609. febr. 26. Róma. Psz. 1611. Róma. F. 1617. máj. 14. 4 fog. prof. Róma. Rendfőnök 1652. jan. 21. Róma. †1652. márc. 12. Róma.

Római nemesi családból származott. Keresztapja Camillo Borghese, a későbbi V. Pál pápa, ő törte meg a család ellenállását, amikor Gottifredi belépett a rendbe. Tanulmányainak befejezése után, 1627–34-ben bölcseletet tanított a Római Kollégiumban, majd két évig a Római Szeminárium igazgatója volt. 1642–4-ben teológiát tanított Rómában, ezt követően két évig a Társaság titkáraként működött. 1647-ben Carafa rendfőnök a nápolyi rendtartomány vizitátorává, majd 1651-ben római tartományfőnökké nevezte ki. A Római Kollégiumban újra bevezette a görög nyelv tanítását.
Francesco Piccolomini rendfőnök halála után a 10. rendi nagygyűlés 1652. január 7-én gyűlt össze. A választás előtti tanácskozások az új rendfőnök feladatai között megjelölték a tanulmányok előmozdítását, és az udvari gyóntatóknál kiemelték, hogy nem szabad beleavatkozniuk a világi ügyekbe. A második menetben a gyűlés megválasztotta Gottifredit, aki azonban meghalt, mielőtt a nagygyűlés véget ért volna.
A gyűlés a legidősebb asszisztens vezetése alatt így március 17-én megválasztotta az új rendfőnököt, a német Goswin Nickelt.

Ir: Generálisok 31–2.született: 1595-05-3, Rómabelépés: 1609-02-26, Rómafogadalom: 1617-05-14, Róma, 4 fog. prof.papszentelés: 1611-0-0, Rómameghalt: 1652-03-12, Rómabeszélt nyelvek: olasz