Gottscheer Martin

1648. dec. 6. Kirchov. Nyelv: német. SJ 1669. okt. 9. Leoben. Psz. 1677. Graz. F. 1683. febr. 2. 4 fog. prof. Prága. †1731. szept. 21. Graz.

Mint végzett bölcsészhallgató, huszonegy éves korában az osztrák Leobenben lépett be a Társaságba. A kétéves próbaidő után egy évig Klagenfurtban tanított, majd megkezdte Grazban teológiai tanulmányait. Ott szentelték pappá 1677-ben. A harmadik próbaévet 1699-ben végezte Judenburgban. 1680–1-ben Kassán volt hitszónok. Utána egy évig Bécsben etikát tanított. 1683–4-ben a császári követ kíséretében Drezdában tartózkodott. 1685–7-ben Linzben, a következőkben Grazban tanította a bölcseletet. 1691–7 között Ernst Rüdiger von Starhemberg császári követ kíséretében Svédországban tartózkodott. A következő két évben Linzben volt házgondnok és szemináriumi igazgató. 1699-ben újra Svédországban tartózkodott, majd Linzbe került. 1703-ig tanárkodott és a szeminárium főnöke volt. 1704-ben Győrben lett népmisszionárius. 1705–19-ig Linzben látott el különböző feladatokat. 1720-tól haláláig Grazban volt a ház lelkiatyja.
Stockholmban érlelődött meg benne a terv, hogy az északi protestáns országokban való munkára misszionáriusokat egy önálló szemináriumban kell nevelni. Tervét hosszabb küzdelmek után Linzben tudta megvalósítani. Az úgynevezett Északi Szeminárium 1711-ben létesült.

M: Conclusiones ex universa Aristotelis philosophia. Linz, 1687; Positiones […] Linz, 1687; Sententiae et animadversiones Corn. Taciti. Linz, 1687; Vita Thomae Mori. Graz, 1689; Philosophia universa. Graz, 1690; Philosophia polemica. Graz, 1690; Theses theologiae moralis. Linz, 1707; Bene et male praecepta. Linz, 1708; Positiones cos,ographicae. Linz, 1711; Symbola cum inscritionibus in Nordico Collegio. Linz, 1713; Nachrichten aus Schweden. Welt-Bott 514–520. számok. Ir: Nom. I. 442; So III. 1628; St 102.született: 1648-12-6, Kirchovbelépés: 1669-10-9, Leobenfogadalom: 1683-02-2, Prága, 4 fog. prof.papszentelés: 1677-0-0, Grazmeghalt: 1731-09-21, Grazbeszélt nyelvek: német