Greth Christoph

1731. szept. 10. Bécs. Nyelv: német. SJ 1749. okt. 15. Trencsén. Psz. 1756. Nagyszombat F. 1765. febr. 2. 4 fog. prof. Besztercebánya. †1782 után.

A Társaságba való belépése előtt Bécsben bölcseletből elnyerte a magiszteri fokozatot. A trencséni újoncházban kezdte meg szerzetesi életét. 1752-ben Szakolcán elvégezte a tanárképzőt, s utána rögtön a teológiára került Nagyszombatba. 1756-ban szentelték pappá. A következő évben Besztercebányán végezte a harmadik próbaévet. Első munkahelye a bécsi Theresianumban volt: nevelőként működött itt 1758–60-ban. Utána egész jezsuita életére hitszónok és lelkipásztor lett. Mo.-i működési helyei voltak: Pozsony 1761, Temesvár 1762, Buda 1763–4, Besztercebánya 1765–6. Utolsó állomáshelye a Társaság feloszlatása előtt a bécsi professzusházban volt: a Mária-árvaház igazgatójának munkatársaként találjuk itt. A feloszlatás után a volt jezsuita templomnál – Kirche am Hof – lett ismert hitszónok, akit konzervatív magatartása miatt a felvilágosodás sajtója gyakran támadott.

M: Lobpredigt zu Ehren des eil. Johann Nepomuk. Bécs, 1782. Ir: Nom. I. 457; Pe 1300; So III. 1743; St 106.született: 1731-09-10, Bécsbelépés: 1749-10-15, Trencsénfogadalom: 1765-02-2, Besztercebánya, 4 fog. prof.papszentelés: 1756-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1782-0-0, utánbeszélt nyelvek: német