Grodzieczki Szent (Melchior) Menyhért

1584 k. Teschen. Nyelv: lengyel. SJ 1603. máj. 22. Brünn. Psz. 1614. Prága. F. 1619. jún. 16. C. sp. Homonna. †1619. szept. 7. Kassa.

Nemesi családból származott; Bécsből lépett be a brünni újoncházba. Ott együtt volt későbbi vértanú társával, Pongrácz Istvánnal. A próbaidő után ugyanott egy évig grammatikát tanított. 1607-ben a cseh České Budějovicében retorikát tanult. A következő évben ugyanott a legalsó osztályban, 1610–2-ben Kłodzkóban grammatikát tanított. 1613–4-ben kazuisztikát tanult Prágában, ahol pappá szentelték. 1615–8-ban a szegény tanulók otthonának volt a főnöke, valamint a kollégiumhoz tartozó Kopaninában működött mint cseh hitszónok. Onnan Homonnára, majd Kassára került a cseh katonák lelkipásztorának. Itt érte őt, Pongrácz Istvánt és a kanonok Kőrösi Márkot Rákóczi György támadása, aminek következtében mindhárman vértanúhalált haltak. 1995-ben avatta szentté Kassán II. János Pál pápa.

Ir: CPA II. 606; DHCJ II. 1823; LKKOS 421–2; Po III/2 8377–87; Po Magyar 1429–68.született: 1584-0-0?, Teschenbelépés: 1603-05-22, Brünnfogadalom: 1619-06-16, Homonna, C. sp.papszentelés: 1614-0-0, Prágameghalt: 1619-09-7, Kassabeszélt nyelvek: lengyel