Gyalogi János

1686. jan. 6. Gyöngyös. Nyelv: magyar. SJ 1701. okt. 28. Trencsén. Psz. 1713. Nagyszombat. F. 1719. febr. 2. 4 fog. prof. Kolozsvár. †1761. máj. 29. Buda.

Szülővárosából, Gyöngyösről lépett be a trencséni újoncházba. A próbaidő után egy évig Kőszegen grammatikát tanított. 1705–7 között Nagyszombatban végezte a bölcseletet. Utána két évig újra Kőszegen tanított, majd visszakerült Nagyszombatba a teológiai tanulmányokra. Ott szentelték pappá 1713-ban. A következő évben Besztercebányán volt harmadik probációban. Papi működését Kolozsváron kezdte középiskolai tanárként. 1716–7-ben Marosvásárhelyen már hitszónok volt. 1718–20-ban Kolozsváron logikát, majd matematikát tanított. 1721–4-ben Marosvásárhelyen hitszónok, 1725-ben Székelyudvarhelyen házfőnök és plébános volt. 1726–7-ben Nagyszombatban, a következő két évben Kolozsváron vezette a szemináriumot, és hitszónok volt. 1730–6-ban Nagyszombatban hitszónokként és népmisszionáriusként működött. 1737-ben Marosvásárhelyen ellátta a házfőnöki és a plébánosi hivatalt, és vezette az építkezést. 1738–40-ben Székelyudvarhelyen, 1741-ben Szatmárnémetiben volt házfőnök és plébános. Ettől kezdve évenként változtatta állomáshelyét. Fő feladata volt a hitszónoklat Székelyudvarhelyen, Kolozsváron, Egerben, Budán és Pécsett. 1747–51-ben Kolozsváron, 1752–5-ben Kassán és 1756–60-ban újra Székelyudvarhelyen a házak lelkiatyja és hitszónok volt. Budán halt meg.
Mintegy negyven éven keresztül prédikált és lelkipásztori munkát végzett. A korban sokásos gyakorlattal ellentétben szentbeszédeiből alig jelent meg valami nyomtatásban. Ő maga huszonkét kéziratos kötetről beszél. Igényes szónok lehetett. Erről tanúskodik Opusculum orthographicum című műve is. Idősebb korában magyarra fordította Csete István SJ hatvanhét szentbeszédét Nagy Asszonyról, magyar szentekről címmel.

M: Prima Societatis Jesu Claudiopolitana sudore et sanguine secunda et faecunda. Kolozsvár, 1715; Corona Joannaea. Kolozsvár, 1715; Iter ad templum honoris. Nagyszeben, 1719; Teophili Romano-Catholici Hungari in Psalmos. Nagyszombat, 1726; Dei amatoris Romano-Catholici […] Nagyszombat, 1726; Keresztes Vitéz, avagy […] Vár-Hegyi Keresztes Márton úrnak halotti dicsérete. Nagyszombat, 1730; Opusculum orthographicum de ratione recte scribendi et pronuntiandi. Nagyszombat, 1730; Halotti prédikátzió (Bornemisza János). Kolozsvár, 1747; Ad tumulum Pyladis (Fitter Ádám SJ). Nagyszombat, 1749; Emblemata et variae inscriptiones. Kolozsvár, 1750; De arte diu vivendi. Kassa, 1753. [Csete István SJ:] Nagy Asszonról, magyar szentekről […] jeles prédikátziók. Kassa, 1754. Ir: DHCJ II. 1860; MAMŰL III. 373; MKL IV. 263; Nom. I. 484; Pe 562; Petrik 1712–1860/II; Po III/2 8506–9; Po Magyar 909–12; So III. 1980; St 115; Szi IV. 1; ÚMÉL II. 1146; Némethy L.: Gyalogi János. Új Magyar Sion 10. (1879) 102–12; Gyalogi János (1686–1761). KJKT 67–8; Velics III. 65, 74–8; Gyalogi János. Batthyáneum 17. (1911) 130–1; Bangha 164; Biró V.: Gyalogi János, 1686–1761. Erdélyi katolikus nagyok. Kolozsvár, 1941. 105–6; Ritter M.: Gyalogi János ismeretlen latin versei az egri főegyházmegyei könyvtárban. Vigilia 30. (1965) 63–4; Varga I.: A II. Rákóczi Ferenc tiszteletére emelt kolozsvári diadalkapuról. Vigilia 41. (1976) 691–6 (Gyalogi János kézirattöredékéből); Knapp É.: Egy ismeretlen irodalomelméleti munka a XVIII. század első feléből: Gyalogi János De eloquentia sacra (1750). Religio, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban. Debrecen, 2004, 227–62.született: 1686-01-6, Gyöngyösbelépés: 1701-10-28, Trencsénfogadalom: 1719-02-2, Kolozsvár, 4 fog. prof.papszentelés: 1713-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1761-05-29, Budabeszélt nyelvek: magyar