Gyenis András

1901. nov. 26. Tamási. Nyelv: magyar. SJ 1918. júl. 30. Nagyszombat. Psz. 1931. júl. 26. Innsbruck. F. 1935. febr. 2. C. sp. Bp. †1965. okt. 1. Bp.

Középiskolába a hatodik osztályig Pécsett és Kalocsán járt. Próbaéveit Nagyszombatban, a gimnázium utolsó két évét Kalocsán végezte. 1923–5-ben Szegeden tanult bölcseletet. Pécsett három évig magyart, latint és földrajzot tanított. 1929-ben Innsbruckba került teológiára, ahol 1931-ben pappá szentelték. A harmadik próbaévet a belgiumi Drongenben végezte. 1935-től Bp.-en dolgozott és néhány évig az iparosok kongregációjának volt a vezetője. Fő munkaterülete a Társaság története lett, levéltárosi, kutatói, írói és szervezési területen. Kilenc kisebb-nagyobb művet írt, és több sorozatot adott ki. Ismert volt a Száz jezsuita arcél és a Jezsuita történeti Évkönyv három-három kötete; a Kiadványok a Jézus Társasága történetéből harminckét füzete és a hat kötet Források. 1946-tól a rendi újoncok latin- és görögtanára a Manrézában. A feloszlatás után eleinte egy csepeli csőgyárban dolgozott. A nehéz munkában azonban egészsége tönkrement. Egy ideig sekrestyés volt, majd fordításokból próbált megélni. 1965 őszén a bp.-i Széher úti kórházban halt meg.

M: A pálos rend múltjából. Kalocsa, 1930; Magyarok Zambézi őserdeiben. Bp., 1930; Loyolai Szent Ignác visszaemlékezései. Bp., 1934; A Bollandisták Társasága. Bp., 1935; Generálisok; P. Roothaan János Fülöp, Jézustársasága 21. generálisa. Bp., 1936; Loyolai Szent Ignác és életműve. Bp., 1937; Krisztus munkása. Imádságoskönyv. Bp., 1938; A hitvédők fejedelme. Bp., 1941; A jezsuita rend hazánkban. Rákospalota, 1941; Régi magyar jezsuita rendházak. Bp., 1941; Száz jezsuita arcél. 3 k. Bp., 1941; Egyszerűség ösvénye. Bp., 1941; Hittel és tudással. Bp., 1942; Jezsuita történeti évkönyv. 3 k. Bp., 1940–42; Jezsuita ünnepek. Rákospalota, 1941; Jézus seregében. Rákospalota, 1941; A Mester nyomában. Gondolatok az egyházi pályáról. Rákospalota, 1941; P. Velics László S. J. visszaemlékezései 1851–1923. Bp., 1942; P. Csákányi Imre SJ tanárképző oktatásai 1695-ből. Bp., 1942; Apostoli távlatok. Rákospalota, 1943; A nagy király diadala. Dráma. Rákospalota, 1944; Madura hős apostola. Bp., 1946; Egyszerűség és jóság varázsa. Bp., 1946; Brito Szent János Madura hithirdető vértanuja. Bp., 1947. Ir: Cat. Def. I. 30.354; F-V 13–4; Gu XI. 735–7; MJTN 81; MKL IV. 278; Pálos 172; Tóth 18; ÚMÉL II. 1159–60; Gyenis András ajánlása. A Szent István Akadémia tagajánlásai. Bp., 1944. 10–3; Holovics F.: Gyenis András. Levél Barátomnak 1965. október 19. 9–10; Tüll A.: Gyenis András SJ (1901–1965) Anima Una VIII. 4. (1965. december) 6–8; Miklósházy 31.született: 1901-11-26, Tamásibelépés: 1918-07-30, Nagyszombatfogadalom: 1935-02-2, Bp, C. sp.papszentelés: 1931-07-26, Innsbruckmeghalt: 1965-10-1, Bpbeszélt nyelvek: magyar