Hausegger József

1700. márc. 9. Selmecbánya. Nyelv: német, szlovák. SJ 1715. okt. 27. Bécs. Psz. 1728. Kassa. †1765. Malabar.

Selmecbányán született és Pozsonyból lépett be a bécsi újoncházba. A kétéves próbaidő után 1718-ban Leobenben tanult a tanárképzőben. Utána Bécsben végezte a hároméves bölcseleti kurzust. 1722–5 között egy-egy évig tanított Lőcsén, Pozsonyban, Győrben és Ungváron középiskolában. A teológiát négy évig Kassán tanulta. Ott szentelték pappá 1728-ban. 1730-ban Sárospatakon hitszónok volt. Onnan ment Indiába a malabári misszióba, ahol 1765-ben halt meg.

M: Levelek német fordításban a Welt-Bott-ban, 724–736. szám; Pinzger F.: P. Hausegger József S. J. levelezése. Magasztos eszmék útján. Bp., 1931. 67–165. Ir: DHCJ II. 1886; Huonder 165; LKKOS 462–3; MAMŰL IV. 53; MKL IV. 652; Nom. I. 523; Po III/2 8593–4; Po Magyar 936; So IV. 143–4; Szi IV. 523; Pinzger F.: Hausegger József. Magasztos eszmék útján. Bp., 1931. 26–8; Uő: Hausegger József levelezése. Magasztos eszmék útján. Bp., 1931. 67–165; Lévay M.: Hausegger J.: A katolikus hitterjesztés története. II. Bp., 1938. 499; Reisz E.: P. Hausegger József. A Jézustársasága és a Világmisszió. Bp., 1942. 29; Sárkány J.: Hausegger József (1700–1757). Messzi népek magyar kutatói I. Bp., 1978. 45–67; Lacza 116.született: 1700-03-9, Selmecbányabelépés: 1715-10-27, Bécspapszentelés: 1728-0-0, Kassameghalt: 1765-0-0, Malabarbeszélt nyelvek: szlovák