Hegyi Fábián

1904. febr. 21. Gombos. SJ 1920. júl. 29. Psz. 1934. júl. 26 . F. 1934. feb. 2. 4 fog. prof. . †1984. júni. 13. Budapest.

A noviciátust Szegeden és Érden végezte, majd utána 1925-ben a kalocsai jezsuita gimnáziumban befejezte középiskolai tanulmányait. 1926–8 között Szegeden filozófiát tanult, utána a magiszteri éveket Kalocsán töltötte. 1932–5 között Innsbruckban teológiát tanult, ahol tanulmányai közben pappá szentelték. A harmadik probációt Szegeden végezte 1936-ban. 1937–46 között a zugligeti Manrézában működött mint a novíciusok tanára. 1947–8 folyamán a kalocsai jezsuta gimnáziumban latin és görög nyelvtanár. A szétszóratás után az egri egyházmegyében több helyen szolgált, előbb mint plébánoshelyettes, majd mint plébános. Ramocsaházáról vonult nyugdíjba. Kisegítő lelkészként állandó kisegítést vállalt Máriabesnyőn és a kispesti jezsuita templomban, végül a bp.-i Táltos utcai Szent Kereszt-kápolnában volt kisegítő. Közben tudományos munkát végzett: töbnyelvű szótárt szerkesztett, a Szentírásból készített fordításokat, az egyházatyák iratait rendezte magyar nyelven. Nyolcvanadik születésnapján főpásztora érseki tanácsosi címmel tüntette ki.

Ir: MJTN 87; Tamás J.: P. Hegyi Fábián. Cor Unum 172. (1984. augusztus) 1–2; Miklósházy 31.született: 1904-02-21, Gombosbelépés: 1920-07-29fogadalom: 1934-02-02, 4 fog. prof.papszentelés: 1934-07-26meghalt: 1984-06-13, Budapest