Hevenesi Gábor

1656. márc. 24. Miske. Nyelv: magyar. SJ 1671. okt. 23. Leoben. Psz. 1685. ápr. 21. Graz. F. 1689. aug. 15. 4 fog. prof. Bécs. 1712–4: tartományfőnök. †1715. márc. 11. Bécs.

Miskén született, Sopronból lépett be a leobeni újoncházba. A próbaidő után Győrben tanított grammatikát. 1675–7-ben Bécsben bölcseletet tanult, majd négy évig Győrben tanított a középiskolában. A teológiai tanulmányokat 1682–5-ben Grazban végezte, a harmadik próbaévre Judenburgba került. 1687–90-ben Bécsben bölcseletet tanított. Utána egy évig Grazban volt a kontroverzia tanára. Majd visszakerült Bécsbe; 1792-ben kazuisztikát és kontroverziát tanított, és a bölcsészeti kar dékánja volt. 1692–1703-ban a Szent Anna újoncházban a rektori és újoncmesteri hivatalt töltötte be. Utána négy évre a kollégium rektora lett. 1707–10 között a bécsi Pázmáneum rektora volt. 1711–4-ben az osztrák rendtartományt vezette. 1715-ben a bécsi professzusház főnöke volt, amikor meghalt. Igen tehetséges volt az adminisztrációban, az ifjúság gondozása és a kulturális tevékenység megszervezése terén. Tízéves újoncmesteri ideje alatt a házat és a templomot Bécs egyik lelki központjává fejlesztette. Keresett gyóntatója volt az ifjúságnak és az idősebb híveknek egyaránt. A rendszeres gyóntatást nem adta fel tartományfőnöki működése alatt sem. A források szerint évente 20 ezer gyónást hallgatott. A bécsi rendházakat és templomokat, ahol elöljáró volt, teljesen megújította. Az egyetemi templom kifestésére a jezsuita Andrea Pozzót nyerte meg, aki aztán haláláig ezen a munkán dolgozott. Főleg Kollonich Lipót bíboroson keresztül befolyással volt az erdélyi ortodoxok és a katolikus egyház egyesülésére. A magyar történettudomány is sokat köszönhet neki. Egy felhívást tett közzé a régi iratok felkutatására valószínűleg nyomtatásban. A gyűjtéshez gyakorlati útmutatót is adott, mely bizonyítja történeti érzékét és munkamódszerét. Kollonich Lipót bíborostól, aki a kamara elnöke volt, megkapta az engedélyt a kutatásra és a másolásra annak levéltárában. Cseles Márton jezsuitát Rómába küldte, aki mint a Szent Péter-bazilika magyar gyóntatója másolta az okiratokat a vatikáni levéltárban. A gyűjtemény több mint száz kötetet tesz ki. Nagyon hatásos és keresett lelki író is volt. Az ifjúságnak szóló műveiben hajlik a túlzásokra. Azt a benyomást kelti, hogy a megszentesülés útja a „menekülés a világtól” és a „menekülés a családtól”. Legkeresettebb művei voltak sok kiadással és fordítással Ars bonae mortis (a jó halálról), Flores Indici (a missziókról), és Scintillae Ignatianae (szövegek Loyolai Szent Ignác írásaiból az év minden napjára).

M: Diarium adolescentis studiosi. Graz, 1684; Calendarium Marianum e victoriis contra gentiles. Graz, 1685; Aucupium innocentiae. Graz, 1685; Parvus Atlas Hungariae. Bécs, 1690, München, 1976; Philosophia de re bellica. Bécs, 1690; Meteora rationibus et experimentis physicis illustrata. Bécs, 1690; Philosophia sacra. Bécs, 1690; Speculum innocentiae, sive Vita B. Aloysii Gonzagae. Graz, 1690; Ungaricae sanctitatis indicia. Bécs–Nagyszombat, 1692 (magyarul: Régi magyar szentség avagy ötvenöt magyar szent és boldog. Ford. Sinkó F. Bp., 1988); Flores Indici. Bécs, 1694, Bilbaõ, 1951; Ars bonae mortis. Milánó, 1695; Scintillae Ignatianae. Milánó, 1705, Milánó, 1961; Cura habituati, sive peccati exterminium. Milánó, 1707; Quadragesima Christo patienti sacra. Milánó, 1710; Ephemerides piarum ephemeridum. 2 k. Nagyszombat, 1714–7; Cura innocentiae. Köln, 1717; Modus materiae conquirendae pro Annalibus ecclesiasticis Regni Hungariae continuandis. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 6. (1973) 148–52; Collectio Hevenesiana. Catalogus MSS Bibl. Universit. Budapestiniensis (1910) 395–700; Citaty a reflexe k dennimu zamysleni. Róma, 1982. Ir: Guilhermy I. 218–20; LKKOS 479–80; MAMŰL IV. 120–1; MKL IV. 808–10, Nom. I. 455–6; Petrik 1712–1860/II; Po III/2. 8766–77; Po Magyar 977–84; RMK II. 1718, 2080; So IV. 342–60; St 136–9; Szi IV. 835–41; ÚMÉL III. 264–5; Velics I. 15, III. 31–4; Péterfy S.: Hevenesi Gáborról. Család és Iskola 32. (1906) 98–100; Hóman B.: Kishevenesi Hevenesi Gábor, a magyar történeti forráskutatás első szervezője. Klny. Bp., 1925; Hille A.: Hevenesy Gábor meteorológiája. Időjárás 30. (1926) 37–9, 75–7; Bangha 165; Pintér J.: Hevenesi Gábor. A magyar irodalom története I. Bp., 1938. 369–70; Hóman B.: Történetírás és forráskritika. Bp., 1938, II. 337–51; Bangha B.: Hevenesi Gábor. A 400 éves Jézustársaság. Bp., 1940. 244; Gerendás E.: Hevenesi Gábor. Száz jezsuita arcél. II. 450–69; Müller L.: Hevenesi Gábor. A Jézus Szíve tisztelet története. Bp., 1944. 321–2; Arató P.: P. Gabriel Hevenesi S. I. (1656–1715) eiusque „Scintillae ignatianae”. Róma, 1950 (diss. Gregoriana); Baják M.: Ifjúsági lelkivezető. P. Hevenesi Gábor emléke 1636–1715. Jezsuita Nevelés 1. (1955) 14, 359–62; Fallenbüchl Z.: Az „Atlas Parvus Hungariae”. Térképtudományi Tanulmányok (1956–1958) 153–93; G. Fessard: Étude complementaire sur la sentence ignatienne: „Haec sit prima agendorum regula: sic Deo fide”. La dialectique des Exercices spirituels. Paris, 1956, 405–63; Tarnai A.: Landelinus ifjú. ItK 70. (1966) 166–71; Hölvényi Gy.: A magyar jezsuita történetírók és a jezsuita rend. MKSz 90. (1974) 232–48; Sinkó F.: Régi magyar szentség. Vigilia 41. (1976) 444–50; Fallenbüchl Z.: Hevenesi Gábor. Geodézia és Kartográfia 28. (1976) 218–26; Bartha L. ifj.: A „Parvus Atlas Hungariae”-ról. Bp., 1983; MTermTud 211–2; Hevenesi Gábor. Akadémiai Kislexikon. 1. Bp., 1989. 754; Szilas L.: Hevenesi Gábor (1656–1715). Jezsuiták küldetése. 260–1; Hevenesi Gábor. Encyclopaedia Hungarica. Calgary, 1992. 732; Martinovich S.: Hevenesi Gábor. MUL 158; Bartha L.: Hevenesi Gábor. Magyar Tudóslexikon. Szerk. Nagy F. Bp., 1997. 383–4; Szelestei N. L.: Hevenesi Gábor. Pannon Enciklopédia: Magyar nyelv és irodalom. Bp., 2000. 247.született: 1656-03-24, Miskebelépés: 1671-10-23, Leobenfogadalom: 1689-08-15, Bécs, 4 fog. prof.papszentelés: 1685-04-21, Grazmeghalt: 1715-03-11, Bécsbeszélt nyelvek: magyar