Hiemer József

1742. szept. 14. Székesfehérvár. Nyelv: magyar, német. SJ 1758. okt. 14. Trencsén. Psz. 1770. Graz. †1778. aug. Buda.

Szülővárosából, Székesfehérvárról lépett be Trencsénben a Társaságba. A próbaidő után Győrben volt a tanárképzőben. A kétéves bölcseleti kurzust 1762–3-ban Nagyszombatban végezte. Utána egy évig grammatikát tanított Sopronban. 1765-ben Nagyszombatban szentírási héber és görög nyelvet tanult. Utána egy-egy évig Győrben és Sopronban tanított középiskolában. 1768–71 között végezte Grazban a teológiai tanulmányokat. 1770-ben szentelték pappá. 1772-ben Egerben volt harmadik probációban. A Társaság feloszlatásának évében, 1773-ban a győri tanárképzőben görög nyelvet tanított. A feloszlatás után Budán lett iskolaigazgató. Absalom című drámájának kéziratát (valószínűleg Sopron, 1767) a Pannonhalmi Főkönyvtárban őrzik.

M: Messus pastorum in mortem immaturam Aloysii Szuniogli. Nagyszombat, 1765; Kézirat: Drama. Pannonhalma 118 H. 5/1. Ir: Nom. I. 558; Pe 1478; So IV. 366; St 142; Staud II. 180–1; Takács 11.született: 1742-09-14, Székesfehérvárbelépés: 1758-10-14, Trencsénpapszentelés: 1770-0-0, Grazmeghalt: 1778-08-Budabeszélt nyelvek: német