Horváth János

1594. okt. 31. Ljutomer. Nyelv: horvát, magyar. SJ 1614. szept. 8. Brünn. Psz. 1624. Bécs. F. 1631. szept. 14. C. sp. Zágráb. †1656. jan. 18. Zágráb.

A szlovéniai Ljutomerból származott, 1614-ben Brünnben lépett be a Társaságba. 1617–9 között Grazban bölcseletet tanult. 1620–2-ben Zágrábban grammatikát tanított és könyvtáros volt. Utána Bécsben a kétéves kazuisztikai kurzust végezte. 1624-ben szentelték pappá. 1625–7-ben Zágrábban hitszónok és katekéta volt. A következő évben Eberndorfban végezte a harmadik próbaévet. 1629–33-ban Zágrábban házgondnok egy évig, majd hitszónok, házi lelkiatya és a szeminárium igazgatója volt. 1634–48-ban a hódoltsági török misszióban működött, először kilenc évig Pécsett, majd hat évig Koppányban. 1649–50-ben Győrben házi lelkiatya, majd 1653-ig rektor volt. 1654-től haláláig Zágrábban lelkipásztori munkát végzett.

Ir: CPA II. 625; Benda K.: Horváth János jezsuita szerzetes jelentése a koppányi (Somogy megye) misszió működéséről. Ráday Gyűjtemény Évkönyve 4–5. (1984/85) 135–8; Molnár A.: Jezsuiták a hódolt Pécsett (1612–1686). Pécs a törökkorban. Pécs, 1999. 171–263; Uő: Az andocsi jezsuita misszió (1642–1684). Levéltári Közlemények 71. (2000) 3–31.született: 1594-10-31, Ljutomerbelépés: 1614-09-8, Brünnfogadalom: 1631-09-14, Zágráb, C. sp.papszentelés: 1624-0-0, Bécsmeghalt: 1656-01-18, Zágrábbeszélt nyelvek: magyar