Horváth K. János

1732. júl. 20. Esztergom. Nyelv: magyar. SJ 1751. okt. 15. Trencsén. Psz. 1762. Nagyszombat. F. 1766. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1799. okt. 20. Pest.

Középiskolai taulmányai után a nagyszombati egyetemen bölcseletet tanult, s utána 1751-ben belépett a Jézus Társaságába. A kétéves újoncidőt Trencsénben végezte. Következett hét év tanítás a pécsi, ungvári, nagyszombati és szakolcai kollégiumokban, s csak utána került ismét Nagyszombatba a teológia elvégzésére. A négy év után rögtön a harmadik próbaév következett Besztercebányán. 1766–7-ben a nagyszombati nemesi konviktusban volt nevelő. A bölcselet tanítását Budán kezdte 1768-ban, és folytatta 1770-től Nagyszombatban a Társaság feloszlatásáig. Elsőrangú tanár volt. Bölcseleti tankönyvei, az Institutiones logicae és az Institutiones metaphysicae, melyek először 1767-ben jelentek meg, Mo.-on tíz kiadást értek el, de külföldön is sikert arattak. Megjelentek Augsburgban, Torinóban, Velencében és Madridban, itt 1857-ben négy kötetben spanyolul is. Nagyszombatban Horváth már csak fizikát tanított, az évi katalógusok szerint nemcsak általánosat, hanem kísérletit is. A Társaság feloszlatása után az egyetemen maradt mint a fizika és a mechanika tanára. 1782-ben ő is részt vett az Institutum Geometricum, a civil mérnökképző intézet alapításában. A fizikában nagy hatással volt rá Isaac Newton és a jezsuita Rogerius Josephus Boscovich. Kiváló pedagógiai tehetségét tükrözik matematikai, fizikai és mechanikai tankönyvei, melyeknek említett külföldi kiadásai is ezt bizonyítják. Fizikából középiskolai tankönyvet is írt. 1792-ben az egyetemről nyugdíjba vonult, és Eperjesen lett apát. Kevéssel halála előtt foglalkozott Immanuel Kant művével, a Kritik der reinen Vernunfttal (A tiszta ész kritikája). A Göttingeni Tudományos Akadémia levelező tagja volt.

M: Panegyricus Immaculatae Virgini. Nagyszombat, 1760; Panegyricus D. Ignatio. Nagyszombat, 1761; Panegyricus D. Francisco Xaverio. Nagyszombat, 1762; Institutiones Logicae. Nagyszombat, 1767, 1768, 1771, 1774, 1776; Bécs, 1772; Augsburg 1772, 1778; Eger, 1773; Buda, 1795, 1800, 1813; Madrid, 1817; Institutiones Metaphysicae. Nagyszombat, 1767, 1771, 1772, 1774, 1776; Eger, 1773; Buda, 1795, 1797, 1799, 1817; Madrid, 1817; Institutiones Logicae et Metaphysicae. 2 k. Torino, 1780; Augsburg, 1781, 1788 (5. kiad.); Buda, 1782; Velence, 1782; spanyol ford.: 4 k. Madrid, 1857; Physica generalis. Nagyszombat, 1770; Augsburg, 1775, 1780; Velence, 1782; Madrid, 1817; Physica particularis. Nagyszombat, 1770; Augsburg, 1775, 1780; Velence, 1782; Madrid, 1817. Physica generalis et particularis. 2 k. Augsburg, 1772; Eger, 1774; Nagyszombat, 1776–7; Torino 1780; Buda, 1792, 1793. Elementa Physicae in usum Gymnasiorum. Buda, 1775; Elementa Matheseos. 2 k. Nagyszombat, 1772; Augsburg, 1776, 1782, 1785; Torino, 1780; Velence, 1781–2; Madrid, 1817; Dissertatio de Methodo futuram pontis lignei unico arcu constantis firmitatem investigandi. Buda, 1780; Calculum Orgyae civilis. Buda, 1780; Praelectiones Mechanicarum. 3 k. Buda, 1782–4; Mechanische Abhandlung von der Statik und Mechanik der festen Körper. Pest, 1785; Mechanische Abhandlung über die Hydrostatik, Hydraulik und die von der Aerostatik und Pyromatik abhängende Maschinenlehre. Pest, 1787; Buda, 1810; Theoria globi aerostatici. Buda, 1783; Ad […] Josephum Nemetz in libello suo: Vorrath neuer Beiträge zur Physik. Buda, 1784; Elementa Physicae. Buda, 1790, 1792, 1793, 1799, 1807, 1819; Summarium Elementarum Physicae. Buda, 1794, 1798; Declaratio infirmitatis Fundamentorum Kantiani Critik der reinen Vernunft. Buda, 1797. Ir: DHCJ II. 1955–6; LKKOS 516–7; MÉL I. 749; MKL V. 54; Nom. I. 604; Pe 1340; Petrik 1712–1860/II; Po III/2 10380–4; Po Magyar 18 506–7; So IV. 465–70; St 152–3; Szi IV. 1224–6; Sárközy P.: Horváth Ker. János (1732–1799). Nagyszombati régi matematikusok. Pannonhalma, 1933. 248–50; A királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története. IV–1: Szentpétery I.: A Bölcsészettudományi Kar története 1635–1935. Bp., 1935, 254–6 és passim; Bangha B.: Horváth János. A 400 éves Jézustársaság. Bp., 1940. 245; MFizTört 160–2, 268–70, 316–26, 328–33, 452–4; Kosztya 356–7; Szentpétery I.: Horváth K. János. A magyarországi fizika klasszikus évszázadai. 1590–1890. Piliscsaba, 2000. 187.született: 1732-07-20, Esztergombelépés: 1751-10-15, Trencsénfogadalom: 1766-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1762-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1799-10-20, Pestbeszélt nyelvek: magyar