Horváth Kálmán

1920. ápr. 4. Táplánfa. SJ 1939. aug. 14. Psz. 1951. aug. 22. Maastricht. F. 1959. aug. 15. †2004. márc. 12. Bp.

Bp.-en végezte a noviciátust és a retorikát. 1943–4-ben Kassán tanulta a filozófiát, majd 1945–8 között Kalocsán volt magiszter. Elöljárói utasítására tanulmányait Maastrichtben folytatta, 1949–52 között itt végezte a teológiát. 1953–5-ig Leuvenben szociológát hallgatott az egyetemen, utána a kongói Kisantuban tanított ökonómiát és szociológiát. 1958-ban Wépionban végezte el a terciát, utána részt vett a leuveni Mindszenty-ház megalapításában, amelynek első igazgatója lett. 1961-ben Norvégiába ment a menekült magyarok közé misszióba; Oslóban telepdett le, de egész Norvégiában végezte a lelkipásztori munkát a magyar emigránsok között. 1981-ben egész Skandinávia magyar főlelkésze lett. 1991–2000 között a koppenhágai jezsuita rezidencián élt, miközben a magyarokkal foglalkozott. Utána hazaköltözött Mo.-ra, és gyenge egészségi állapota miatt bevonult Pilisvörösvárra az idősek otthonába.

M: Visszaemlékezés. MJV I. 189–205. Ir: MJTN 95; Weissmahr B.: Világraszóló ezüstmise. Barátaink Levelei 1976. december 3. 6–7; Borovi J.: Horváth Kálmán. Jezsuiták a norvégiai magyar lelkipásztorkodásban. Magyar katolikus lelkipásztorok Észak-Európában, 1945–2000. Bp., 2000. 53–61; Uő: Horváth Kálmán. Az oslói magyar jezsuita páterek tevékenysége. Bp., 66–73; Uő: Horváth Kálmán. Magyar jezsuiták a stockholmi lelkipásztori szolgálatban. Bp., 101–6; Nemesszeghy E.: Horváth Kálmán (1920. 04. 10. – 2004. 03. 12.) ProvH 85. (2004. március–április) 36–8; MJN 185–186.született: 1920-04-4, Táplánfabelépés: 1939-08-14fogadalom: 1959-08-15papszentelés: 1951-08-22, Maastrichtmeghalt: 2004-03-12, Bp