Hrabovsky Miklós

1638. okt. 18. Rabócz. Nyelv: szlovák. SJ 1657. okt. 10. Trencsén. Psz. 1670. Bécs. F. 1675. febr. 2. 4 fog. prof. Kassa. †1683. aug. 22. Bécs.

A középiskolát a nagyszombati kollégiumban végezte. Ott tért át 1651-ben a katolikus hitre. Hat év múlva lépett be a rendbe. A trencséni noviciátus után 1660-ban egy évig grammatikát tanított Szepeskáptalanban. A bölcseleti tanulmányokat Kassán végezte. Utána három évig újra középiskolai tanár volt Kassán és Szepeskáptalanban. 1667–70 között végezte a teológiát Bécsben. Úgy látszik, hogy jó gyakorlati érzéke volt, mert az utolsó évben a házgondnok helyetteseként szerepel. A harmadik próbaévet az ausztriai Judenburgban végezte. 1672–3-ban Kassán szlovák hitszónok, iskolaigazgató és a templomban gyóntató volt. A következő két évben fizikát és metafizikát tanított Kassán, majd ugyanott házgondnok és néhány belső hivatal vezetője volt. 1677–8 között Lőcsén volt házfőnök. Mint már Kassán, ott is aktívan részt vett a lelkipásztori munkákban. 1680-ban nevezték ki kassai rektornak. Három év múlva Bécsbe került a kontroverzia tanárának. 1683-ban, a város második török ostroma idején a Pázmáneum régense volt. A házban sok sebesült katonát és civilt ápoltak, akiknek gondozásában részt vett, és augusztus 22-én a ragály áldozatául esett.

M: Lilium Nazareum, Austriacum, Agriense. H. n., 1675. Ir: DHCJ II. 1960–1; LKKOS 525; MKL V. 84; Nom. I. 610; RMK II. 1356; So IV. 492; Szi IV. 1364; M. Colpo–W. Gramatowski: I gesuiti nell’assedio di Vienna del 1683. AHSI 52. (1983) 297.született: 1638-10-18, Rabóczbelépés: 1657-10-10, Trencsénfogadalom: 1675-02-2, Kassa, 4 fog. prof.papszentelés: 1670-0-0, Bécsmeghalt: 1683-08-22, Bécsbeszélt nyelvek: szlovák