Hunya Dániel

1900. ápr. 29. Endrőd. Nyelv: magyar. SJ 1919. nov. 20. Nagyszombat. Psz. 1928. júl. 31. Bp. F. 1938. febr. 2. 4 fog. prof. Szeged. †1957. nov. 6. Érd.

Az ausztriai Feldkirchben lépett a Társaságba, majd még novícius korában hazajött Szegedre. Tanulmányainak nagy részét gyenge egészsége miatt magánúton végezte. Bp.-en szentelték pappá 1928. július 26-án. 1930–50-ig a szegedi egyházmegyeközi szeminárium lelkivezetője volt. Attól kezdve állandóan betegeskedett. 1955-ben letartóztatták és a bp.-i gyűjtőfogház kórházába szállították, kihallgatásokra azonban nem került sor. P. Hunya országos hírű papnevelő volt. Sokat tett a magyar papság lelki és szellemi képzésének emelésére. 1941-ben megalapította a Papi Lelkiség című folyóiratot, melynek munkálataiban a világi és szerzetes papság legjobbjai működtek közre. 1948-ig jelent meg.

M: A nyáj a pásztorért. 2. kiad. Szeged, 1943; Az isteni főpap nyomában. Eisenstadt, 1967; Keresztény élet. Eisenstadt, 1970. Ir: Cat. Def. I. 27.630; DHCJ II. 1980; Gu XIV. 718; Hetényi Varga II. 115–20; MJTN 98–9; MKL V. 106; Varga L.: Emlékezés. P. Hunya Dániel. Anima Una II. (1957) 78–81; P. Hunya. Cor Una 57. (1958. január 6.) 1; Marosi L.: Hunya Dániel emlékfüzet. Bécs, 1961; Nyisztor Z.: Hunya Dániel. Ötven esztendő. Bécs, 1962. 120–1; P. Hunya Dániel. Anima Una XI. 4. (1968. december) 1–6; Gyulay E.: Harminc éve halt meg Hunya Dániel SJ. Új Ember 1987. november 8. 3; Teleki B.: A Páter. Szolgálat 80. (1988) 39–48; Gyulay E.: Hunya Dániel, S. J. (1900–1957). KMJ II. 9–21; Varga L.: H. D. KMJ II. 21–6; Weissmahr B.: Jávai levél az emberformáló Hunyáról. KMJ II. 26–33; Klemm N.: P. Hunya Dániel élete és munkássága. Szeged, 2003; P. Hunya Dániel SJ 50 éve hunyt el. ProvH 104. (2007. október–december) 44; Miklósházy 32.született: 1900-04-29, Endrődbelépés: 1919-11-20, Nagyszombatfogadalom: 1938-02-2, Szeged, 4 fog. prof.papszentelés: 1928-07-31, Bpmeghalt: 1957-11-6, Érdbeszélt nyelvek: magyar