Illés Béla

1911. szept. 1. Iharos. SJ 1952. nov. 13. Psz. 1935. Juni. 23. F. 1981. márc. 25. 4 fog. prof. †1996. máj. 19. Veszprém.

Édesapja tógazdasági ispán volt, aki nagy anyagi áldozatok árán iskoláztatta gyermekeit. A középiskolát Bp.-en és Csurgón végezte, majd vasúti tiszti pályára lépett, de hittantanára tanácsára átkérte magát a veszprémi szemináriumba. Kápláni szolgálatát Balaton környéki és bakonyi falvakban végezte. A II. világháború idején tábori lelkészként szolgált, majd a háború után Kaposvárra került hittantanárnak; diákjai röpcédulákat sokszorosítottak, ezért letartóztatták, majd a püspöke gyorsan elhelyezte, hogy ne kerüljön internálótáborba. Több helyen lelkigyakorlatokat adott, Mária-kongregációkat és KALÁSZ csoportokat vezetett, ezért izgatás vádjával letartóztatták, de a tárgyaláson felmentették. 1947–50 között a közgazdasági gimnáziumban és az angolkisasszonyok intézetében volt hittantanár. Mivel már régen vonzódott a jezsuita rendhez, jelentkezett a Társaságba. 1950. augusztus 15-én kellett volna megkezdenie a noviciátust, de az állam likvidálta a szerzetesrendeket. Mivel már püspöke elbocsátotta, Nagykapornakra került plébánosnak. Végül 1953. november 13-án, a bp.-i Mester utcában kezdte meg a noviciátust mint plébános. Nagykapornakról Zalaapátiba került, ahol tizenegy évig működött. Majd plébánosként Csácsbozsokon, Törökkoppányban és Gyékényesen szolgált. A jezsuita rend visszaállítása után 1990–1-ben Hódmezővásárhelyen a novíciusmester sociusa volt. Utána Veszprémben kisegítő lelkész, majd Vörösberényben plébánoshelyettes. Innen szállították a veszprémi kórházba, ahol elhunyt.

Ir: MJTN 100; P. Illés Béla SJ. 1911–1996. ProvH 44. (1996. június–július) 19–20; Temesi J.: P. Illés Béla SJ (1911–1996) ProvH 44. (1996. június–július) 20–2; P. Illés Béla (1911–1996) MJV III. 251–2; Temesi J.: Megemlékezés. MJV III. 253–5.született: 1911-09-01, Iharosbelépés: 1952-11-13fogadalom: 1981-03-25, 4 fog. prof.papszentelés: 1935-06-23meghalt: 1996-05-19, Veszprém