Imrikovics György

1696. szept. 8. Nagyszombat. Nyelv: magyar, szlovák. SJ 1713. okt. 31. Trencsén. Psz. 1726. Nagyszombat. F. 1731. febr. 2. 4 fog. prof. Turóc. †1770. nov. 29. Zsolna.

Szülővárosából, Nagyszombatból lépett be a trencséni újoncházba. A kétévi próbaidő után ugyanott grammatikát tanított. 1717–9-ben Bécsben végezte a bölcseleti tanulmányokat. Utána két-két évig Nagyszombatban és Kassán tanított középiskolában. Teológiai tanulmányait Nagyszombatban végezte 1724–7 között. Ott szentelték pappá 1726-ban. 1728-ban Selmecbányán volt hitszónok, utána Besztercebányán végezte a harmadik próbaévet. 1730–1-ben Turócon, 1732–4-ben a Szepességben vándormisszionárius, 1735-ben Trencsénben szlovák hitszónok volt. 1736–9-ben tábori lelkészként működött. A következő évben Zsolnán volt lelkipásztor. 1741-ben Buda-Vízivárosban házfőnök és plébános, a következő évben Kőszegen rektorhelyettes volt. 1743–8-ig Trencsénben rektorként és újoncmesterként működött. 1749–51 között Bécsben a tartományfőnök helyettese, 1752-től a Pázmáneum rektora és 1759-től a bécsi professzusház és a tábori lelkészek főnöke volt. 1762-ben Pozsonyban a házfőnöki, 1763–6-ban Kőszegen a rektori és 1767-től haláláig Zsolnán a házfőnöki és a plébánosi hivatalt látta el. Teológus korában tartott latin nyelvű ünnepi beszédei Szent Ivóról és a Szeplőtelen Fogantatásról nyomtatásban is megjelentek.

M: Musae peregrinae. Kassa, 1722; Conditia Sapientiae. Kassa, 1723; Laudatio panegyrica divo Ivoni. Nagyszombat, 1724; Mariae Matris et Virginia primi Conceptus momenti innocentia vindicata. Nagyszombat, 1725. Ir: LKKOS 562; MKL V. 272–3; Nom. II. 628–9; Pe 623; So IV. 559; St 156; Szi V. 104.született: 1696-09-8, Nagyszombatbelépés: 1713-10-31, Trencsénfogadalom: 1731-02-2, Turóc, 4 fog. prof.papszentelés: 1726-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1770-11-29, Zsolnabeszélt nyelvek: szlovák