Iváncsics János

1722. nov. 25. Komárom. Nyelv: magyar. SJ 1740. okt. 17. Trencsén. Psz. 1754. Nagyszombat. F. 1758. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1784. júl. 17. Nagyszombat.

Középiskoláit Székesfehérváron végezte, onnan lépett be a trencséni újoncházba. 1743–5 között Bécsben tanult bölcseletet. 1746-ban Nagyváradon, a következő évben Kassán tanított. 1748–9-ben matematikát végzett Bécsben. A teológiára Nagyszombatba került 1750-ben. 1754-ben szentelték pappá. A következő évben hitszónok volt Komáromban. 1756–60-ig Nagyszombatban bölcseletet, 1761–70-ig Bécsben teológiát tanított. Az 1770-ben Nagyszombatban is bevezetett Norma Studiorum alapján Mária Terézia őt nevezte ki a teológiai kar dékánjának. A Társaság feloszlatása után siklósi címzetes apát és esztergomi kanonok lett. Egyetemi tanár korában hallgatói számára világos felépítésű gyakorlati tankönyveket adott ki bölcseletből és a Szentháromság tanáról. Bölcseleti műveiben kritikával élt Descartes nézeteivel szemben. Matematikai tanulmányainak gyümölcse volt háromkötetes összefoglaló munkája a jezsuiták tanairól.

M: Prosopopejae ex sacris literis desumptae. Kassa, 1747; Elementa opticae. Nagyszombat, 1750; Oratio de Santissimae Virginis intaminato conceptu. Nagyszombat, 1752; Panegyricus D. Ignatio dictus. Nagyszombat, 1753; Universae Matheseos brevis Institutio. 3 k. Nagyszombat, 1752–5; Institutiones logicae. Nagyszombat, 1757; Institutiones Methaphysicae. Nagyszombat, 1763; Assertiones Theologicae de Deo Uno et Trino. Bécs, 1765; Assertiones ex Universa Philosophia. Nagyszombat, 1769. Ir: DHCJ III. 2115; LKKOS 566–7; MAMŰL IV. 385–6; MKL V. 511–2; Nom. II. 633; Pe 1103; Petrik 1712–1860/II; So IV. 694; St 157; Szi V. 205; Zelliger 209; Bangha 165; Sárközy P.: Ivancsics János (1722–1784). Nagyszombati régi matematikusok. Pannonhalma, 1933. 245–6; Mészáros 478; Csapodi Cs.: Ivancsics János. A magyarországi fizika klasszikus évszázadai. 1590–1890. Piliscsaba, 2000. 111.született: 1722-11-25, Komárombelépés: 1740-10-17, Trencsénfogadalom: 1758-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1754-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1784-07-17, Nagyszombatbeszélt nyelvek: magyar