Ivul Gabriel

1620. márc. 25. Karánsebes. Nyelv: magyar, román. SJ 1637. okt. 21. Bécs. Psz. 1648. Bécs F. 1656. ápr. 23. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1678. ápr. 28. Kassa.

Karánsebesen született, Bécsben lépett be a Társaságba. A próbaidő után 1640–2-ben Grazban végezte a bölcseleti tanulmányokat. Utána egy-egy évig Pozsonyban és Homonnán tanított grammatikát. 1645–8-ban Bécsben tanult teológiát. 1648-ban szentelték pappá. A következő évben Judenburgban volt harmadik probációban. 1650–6-ig Nagyszombatban bölcseletet, matematikát és kazuisztikát tanított. 1657-ben Ungváron a szeminárium és az iskola igazgatója volt. 1658–61 között Kassán kazuisztikát, kontroverziát, matematikát és bölcseletet tanított. 1662–3-ban Nagyszombatban teológiát adott elő és nyomdaigazgató volt. 1664–9 között Kassán a kancellári hivatalt látta el és a skolasztikus teológia tanszékét vezette. 1670–3-ban Nagyszombatban teológiát tanított, és a teológiai kar dékánja volt. 1674-től haláláig Kassán a kancelláriát vezette, és tanított is.

M: Poesis lyrica. Bécs, 1655; Philosophia […] Bécs, 1655; Philosophia Novella. Kassa, 1659; Historica relatio Colloquii Cassoviensis de Judice Controversiarum Fidei. H. n., 1679. Ir: CPA II. 627; RMK II. 966; So IV. 695–6; St 157; Szi V. 237–8; Molnár A.: Ivul Gábor. Jezsuita misszió Karánsebesen. TSz 1999. 1. 127–56.született: 1620-03-25, Karánsebesbelépés: 1637-10-21, Bécsfogadalom: 1656-04-23, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1648-0-0, Bécsmeghalt: 1678-04-28, Kassabeszélt nyelvek: román