Izay Géza

1916. aug. 13. Nyíregyháza. Nyelv: magyar. SJ 1934. aug. 14. Bp. Psz. 1942. máj. 15. Szeged. †2008. Franciaország.

Gimnáziumi tanulmányait Nyíregyházán és Egerben végezte. 1935-ben lépett be Bp.-en a Társaságba. A kétéves próbaidő után 1937–9-ben Szegeden bölcseletet tanult. A következő évben Pécsett volt nevelő az internátusban. Teológiai tanulmányait Szegeden végezte. 1942-ben szentelték pappá. 1944 őszén már Bp.-en volt. A Mária Kongregáció című havi folyóirat két számát még ő szerkesztette. Fiatal egyetemistákkal a német megszállás alatt ellenállási csoportot szervezett zsidók és más üldözöttek megmentésére. A háború után Nyugatra távozott, Rómában (valószínűleg 1946-ban) elhagyta a Társaságot, és Franciaországban világi papként működött.

M: Krisztusba öltözötten. (M. Deésy Géza néven) Bp., 1939; A föld dicsérete. Bp., 1946. Ir: F-V 14; Gu XV 416; Hetényi Varga II. 120–9; MJTN 101; MKL V. 523; Nyisztor Z.: P. Izay Géza. Vallomás magamról és kortársaimról. Róma, 1969. 119; Hetényi Varga K.: Az Izay-csoport. Új Ember 1984. december 2. 2; Uő: Izay Géza. Akiket üldöztek az igazságért. Bp., 1985. 526; Izay Géza. A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom kislexikona. Bp., 1987. 138; Bikfalvi G.: A magyar jezsuiták embermentő tevékenysége 1944–1945-ben. Múlt és jövő. A magyar jezsuiták 100 éve és ami abból következik. Bp., 2010. 167.született: 1916-08-13, Nyíregyházabelépés: 1934-08-14, Bppapszentelés: 1942-05-15, Szegedmeghalt: 2008-0-0, Franciaországbeszélt nyelvek: magyar