Izzó K. János

1721. aug. 29. Kassa. Nyelv: olasz, német. SJ 1736. nov. 1. Trencsén. Psz. 1750. Graz. F. 1755. febr. 2. 4 fog. prof. Bécs.†1793. dec. 5. Bécs.

Olasz családból származott, Kassán született és Belgrádban kérte felvételét a Társaságba. Próbaéveit Trencsénben töltötte, majd a szakolcai tanárképzőt látogatta. 1740–2-ben Bécsben volt bölcsészhallgató. Goriziában grammatikát és retorikát tanított. A teológiát 1747–50 között Grazban végezte. Ott szentelték pappá 1750-ben. Egy évig lelkipásztor volt Komáromban. 1752-ben az ausztriai Judenburgban végezte a harmadik próbaévet. Utána Temesváron tanított, és káplán volt a plébánián. 1754-ben került a bécsi Theresianumba. A bölcselettel kezdte, de rövidesen szinte egész életében civil és katonai építészetet tanított. Latin nyelvű kézikönyveit rövidesen lefordították német és francia nyelvre. Kiadott földrajzkönyvet, de tárgyalta a tűzijátékot és a ballisztikát is. A Társaság föloszlatása után a Theresianum tanára maradt, majd a budai nemesi akadémia igazgatója lett.
J

M: Elementa Architecturae civilis. Bécs, 1764; Elementa Architecturae militaris. Bécs, 1765; Tractatus de Pyrotechnica et ballistica. Bécs, 1766; Elementa Geographiae. Bécs, 1769. Ir: LKKOS 572; MAMŰL IV. 394; Nom. II. 635; Pe 1026; Petrik 1712–1860/II; So IV. 704; St 158.született: 1721-08-29, Kassabelépés: 1736-11-1, Trencsénpapszentelés: 1750-0-0, Grazmeghalt: 1793-12-5, Bécsbeszélt nyelvek: német