Jálics Ferenc

1927. nov. 16. Bp. Nyelv: magyar. SJ 1947. aug. 14. Bp. Psz. 1959. dec. 12. Buenos Aires. F. 1964. aug. 15.

Apja kívánságára katonai pályára lépett. Hadapródiskolás, majd tisztjelölt volt. A II. világháború végét Németországban élte meg. 1946-ban tért vissza Magyarországra, leérettségizett, majd belépett a Jézus Társaságába. Két év múlva el kellett hagynia az országot. 1950-ben Pullachban nyelveket és irodalmat tanult. 1951–4 között a löweni Katolikus Egyetemen filozófiát hallgatott, majd 1955–6-ban Monsban magiszter. 1956-ban a rend Chilébe, egy év múlva pedig Argentínába küldte. Itt teológiát tanult, majd pappá szentelték. Ezután az argentíniai Cordobában töltött egy évet, majd a jezsuiták San Miguel-i teológiai és filozófiai fakultásán tanított dogmatikát és fundamentális teológiát. 1963-tól a jezsuita növendékek lelki vezetője és lelkigyakorlat-adó. 1968-ban megszerezte a teológiai doktorátust, utána professzorként tanított a salvadori egyetemen és a Buenos Aires-i Katolikus Egyetemen. A hetvenes évek elején két rendtársával együtt egy nyomornegyedbe költözött, hogy megossza életét a szegényekkel. 1976 májusában egy szélsőjobboldali katonai egység elrabolta és ismeretlen helyre hurcolta. Öt hónapon át tartották fogva. 1977-ben az Egyesült Államokban folytatta írói tevékenységét, Rocky Riverben élt „extra domum”, közben sajátos módszert dolgozott ki a lelkigyakorlatok adására. Átköltözött Németországba, 1979–81 között Nürnbergben tartotta az új felfogású lelkigyakorlatokat, majd 1982–4 között Berlinben volt tercia instruktor. 1985-ben visszatért Nürnbergbe lelkigyakorlatokat adni. 1988 óta Griesben él, ahol folyamatosan tartja a lelkigyakorlatait.

M: El trato con los superiores. San Miguel, 1963; La tradicion en Juan Casiano. Buenos Aires, 1966; Introducción a la teologia fundamental. San Miguel, 1967; La critica del concepto de Dios, en loss dialogos de Platon. Róma, 1967; A katolikus egyház fejlődése az utolsó tíz évben. Buenos Aires, 1968; El encuentro con Dios. San Miguel, 1969; Combios en la fe. San Miguel, 1975; Változik a hitünk? Róma, 1976; Tanuljunk imádkozni. Eisenstadt, 1977; Testvéreink hite. 2. kiad. Kecskemét, 1995; Kontemplative Exerzitien. Würzburg, 1994; Fejlődik a hitünk. Kecskemét, 1996; A szemlélődés útja. Kecskemét, 2006; Külföldön és mégis itthon. MJV I. 227–38. Ir: Hetényi Varga II. 130–3; MJTN 102; Bölöny J.: Jálics Ferenc. Magyarok a nagyvilágban. Kézirat, OSZK 372; Molnár G.: Jálics Ferenc SJ. Magyar hősök Latin-Amerikában a XX. században. MEV (2004) 1–2, 226–7; MJN 189–90.született: 1927-11-16, Bpbelépés: 1947-08-14, Bpmeghalt: 2021-02-13, Budapestbeszélt nyelvek: magyar