Jámbor (1907-ig Jambrekovits) László

1874. ápr. 23. Bp. Nyelv: magyar. SJ 1890. szept. 20. Nagyszombat. Psz. 1904. júl. 26. Innsbruck. F. 1907. febr. 2. C. sp. †1963. aug. 17. Pannonhalma.

Nagyszombatban lépett a Társaságba. Az újoncidő után három év retorikát végzett az ausztriai St. Andräban. Bölcseletet csak két évig tanult Pozsonyban, majd négy évig internátusi felügyelő volt Kalocsán. A teológiát Innsbruckban, a harmadik próbaévet Linzben végezte. Papi munkáját szerzetesi életének tizenhetedik évében tudta csak elkezdeni. Az önálló magyar rendtartomány első évtizedeinek legmarkánsabb lelkipásztora volt. Több fontos mű fűződik a nevéhez. Kalocsán kezdte működését mint hitszónok és lelkipásztor. Két év után Bp.-en ünnepi szónok volt és népmisszionárius. Egy évig dolgozott Szatmárnémetiben, majd Bp.-re tért vissza. A népmissziók főnöke lett, lelkigyakorlatokat tartott. Újra Szatmárnémeti következett, ahonnan megalapította a Kis Könyvtár Katholikus Hívek Számára című sorozatot. 1913–20 között huszonhét füzet jelent meg több ezres példányszámban vallásos és világnézeti témákról. Két év után Nagyszombatban volt rövid ideig, utána újra Bp.-en. 1917–23-ig a népmisszionáriusok vezetője és keresett gyóntató volt. Utána három év alatt felépítette Mezőkövesden a Jézus Szíve-templomot. Újra Bp.-re kerülve 1928-tól a Manréza lelkigyakorlatos ház első igazgatója lett. 1936-tól ismét Mezőkövesden dolgozott. 1939-től Kispesten építette a Jézus Szíve-templomot, ahol 1949-ig házfőnök volt. 1950-ben a bp.-i rendházból hurcolták el Kisvárdára. Szabadulása után rokonainál lakott, majd a következő évben a pannonhalmi szociális otthonba vonult vissza.

M: A „lefokozott ünnepek”. Bp., 1912; Örök igazságok. Bp., 1913; Levelek egy Mária-leányhoz. 2 k. Bp., 1913–4; Igaz katholikus vagy-e? Bp., 1918; A nevelés fontossága. Bp., 1920; A nevelés módja. Bp., 1920; Levelek húgomhoz. 2 k. Bp., 1922–3; Szent Ignác vize. Bp., 1934; A hetedik a házasság. Bp., 1935; Az örök mécses. Bp., 1937; Szól a vészharang. Mentsük meg a mezőkövesdi népviseletet! Bp., 1937; A nevelés fontossága és módja. Bp., 1938; Missziós és lelkigyakorlatos emlék. Bp., 1941; Istennek nevét hiába ne vedd! Kispest, 1942; Magyarok Nagyasszonya ünnepére. Bp., 1944; Kiáltás a mélységből. Bp., 1945; Zengje az ajkam. Bp., 1947. Ir: Cat. Def. I. 29.620; F-V 15; Gu XV 556; MJTN 103; MKL V. 573–4; Petrik 1911–20/I; Tóth 22; Pálos 174; Palánkay T.: Laci bácsi (P. Jámbor László, 1874–1963) Magyar Papi Egység, 26. (1963) 53–60, 27, (1964) 40–7; Uő: P. Jámbor László (1874–1963). MJV IV. 314–26; P. Jámbor László SJ. (1874–1963) Jezsuita misszió. Mezőkövesd, 2010. 367–9; Miklósházy 33.született: 1874-04-23, Bpbelépés: 1890-09-20, Nagyszombatfogadalom: 1907-02-2, C. sp.papszentelés: 1904-07-26, Innsbruckmeghalt: 1963-08-17, Pannonhalmabeszélt nyelvek: magyar