Jambresich Andrija

1706. szept. 20. Zágráb. Nyelv: horvát. SJ 1724. okt. 14. Bécs. Psz. 1735. Graz. F. 1742. febr. 2. 4 fog. prof. Zágráb. †1758. márc. 13. Varasd.

Varasdon vették fel a Társaságba, és a bécsi újoncházba lépett be. A kétéves próbaidő után Nagyszombatban tanult bölcseletet. 1730-ban Zágrábban, a következő évben Varasdon tanított grammatikát. 1732–5-ben Grazban volt teológus, 1735-ben szentelték pappá. A harmadik próbaévet 1736-ban Judenburgban végezte. 1737–42-ben Zágrábban bölcseletet tanított. 1740–1-ben azonban az évi katalógus szerint fő munkája a Lexicon Latinum elkészítése volt, amely Zágrábban 1742-ben jelent meg. 1743–4-ben Goriziában, 1745–8 között Zágrábban kazuisztikát tanított. 1749–50-ben Nagyszombatban egyházjogot adott elő, és a bölcsészeti kar dékánja volt. 1751–3-ban Zágrábban teológiatanárként működött. Élete utolsó négy évében Varasdon az internátust vezette. Főleg horvát nyelvkönyveiről ismert. Legfontosabb műve: Lexicon latinum interpretatione illyrica, germanica et hungarica locuples. Ebben megtalálhatók a horvát nyelv két fő irányának, a štokavnak és a čakavnak szavai, valamint a szavak etimológiájának elemei és a nyelvtan szabályai. Különösen figyelemreméltók idézetei, melyek erkölcsi tartalmukkal kifejezik a szavak szemantikai értékét is.

M: Syllabus vocabulorum Grammaticae in Illyricam translatus. Zágráb, 1726; Manuductio ad Croaticam Orthographiam. Zágráb, 1732; Index vocum Croaticarum 2et Germanicarum. Zágráb, 1738; Lexicon Latinum, interpretatione illyrica, germanica et hungarica locuples. Zágráb, 1742; Municipale Croatiae jus. Zágráb, é. n.; Lexicon latinum. Zágráb, 1992. Ir: DHCJ III. 2124–5; MKL V. 573–4; Nom. II 642–3; Petrik 1712–1860/II; Po Magyar 115–6; So IV. 728; St 160; Szi V. 331.született: 1706-09-20, Zágrábbelépés: 1724-10-14, Bécsfogadalom: 1742-02-2, Zágráb, 4 fog. prof.papszentelés: 1735-0-0, Grazmeghalt: 1758-03-13, Varasdbeszélt nyelvek: horvát