Jambresich Juraj

1686. ápr. 15. Gradisca. Nyelv: horvát. SJ 1705. okt. 5. Bécs. Psz. 1717. Kassa. F. 1720. febr. 2. C. sp. Temesvár. †1744. jún. 27. Zágráb.

Az itáliai Gradiscából származott, de Varasdról lépett be a bécsi újoncházba. A próbaévek után 1708–10 között Bécsben tanult bölcseletet. Utána három évig Varasdon grammatikát tanított. 1714-ben Grazban, majd 1715–7-ben Kassán végezte a teológiát. Utána egy évig Zágrábban volt hitszónok. A harmadik próbaévet Judenburgban töltötte. 1720–2-ben Temesváron, 1723–4-ben Pécsett volt hitszónok. 1725–7-ben Zágrábban a gazdasági ügyeket intézte. A következő évben hitszónok, majd újra gazdasági főnök lett. 1730–1-ben Péterváradon volt hitszónok. A következő évben hitszónokként és horvát lelkipásztorként működött Pécsett, 1733-ban a katalógus szerint Temesváron horvát, magyar és német lelkipásztor volt. 1734-ben Eszéken dolgozott. 1735–41 között Varasdon két évig házi lelkiatya, két évig katekéta, majd vallásos társulat vezetője volt. 1742-től haláláig Zágrábban a házgondnoki hivatalt vezette.

Ir: Guilhermy I/1 549–50; Nom. II. 643; Po Magyar 1001; So IV. 729; St 160.született: 1686-04-15, Gradiscabelépés: 1705-10-5, Bécsfogadalom: 1720-02-2, Temesvár, C. sp.papszentelés: 1717-0-0, Kassameghalt: 1744-06-27, Zágrábbeszélt nyelvek: horvát