Janesich Franjo

1673. nov. 7. Zágráb. Nyelv: horvát. SJ 1688. okt. 22. Bécs. Psz. 1703. Graz. F. 1707. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1736. szept. 30. Zágráb.

Szülővárosából, Zágrábból lépett be Leobenben a Társaságba. A próbaidő után ugyanott elvégezte a tanárképzőt is. 1692-ben Zágrábban grammatikát tanított, majd 1693–5-ben Grazban bölcseletet tanult. Utána Varasdon három, Ungváron egy évig tanított középiskolában. A teológiai tanulmányokat Grazban végezte 1700–3 között. Ott szentelték pappá utolsó évében. Utána Judenburgban volt harmadik probációban. 1705–6-ban Zágrábban, 1707–9-ben Laibachban tanított bölcseletet. 1710–1-ben Zágrábban volt a szeminárium igazgatója, majd egy évig a gazdasági ügyek felelőseként dolgozott. A következő három évben Varasdon vezette a szemináriumot. 1716–7-ben Zágrábban kazuisztikát tanított, majd onnan három évre Nagyszombatba került. Itt kánonjogot tanított, és a bölcsészeti kar dékánja volt. 1721-től haláláig Zágrábban működött először mint rektor 1724-ig, azután mint tanár, a gazdasági ügyek intézője és végül mint házi lelkiatya. 1717–9-ben Nagyszombatban három latin könyvet adott ki Xavéri Szent Ferencről.

M: Christianarum cogitationum menstruus circulus. Nagyszombat, 1713; Genuinus […] divus Franciscus Xaverius. Nagyszombat, 1717; Universa philosophorum vitae Xaverianae. Nagyszombat, 1719; Vita et cultus S. Francisci Xaveri. Nagyszombat, 1719. Ir: LKKOS 588; Nom. II. 6456; Petrik 1712–1860/II; So IV. 730–1.született: 1673-11-7, Zágrábbelépés: 1688-10-22, Bécsfogadalom: 1707-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1703-0-0, Grazmeghalt: 1736-09-30, Zágrábbeszélt nyelvek: horvát