Janics K. János

1729. nov. 10. Cseszte. Nyelv: magyar. SJ 1749. okt. 18. Bécs. Psz. 1761. Nagyszombat. F. 1767. febr. 2. 4 fog. prof. Kassa. †1780. jún. 26. Ürmény.

Csesztén született, de Nagyszombatból logikusként Bécsben lépett be a Társaságba. A próbaidő után 1752-ben Szepesváralján grammatikát tanított. A következő két évben Kassán tanulta a bölcseletet, utána újabb két évig Rozsnyón tanított. 1757-ben Nagyszombatban matematikát tanult, majd Szakolcán tanított. Teológiai tanulmányait 1759–62-ben Nagyszombatban végezte. 1761-ben szentelték pappá. 1763-ban Nagybányán tanított. A következő évben Besztercebányán végezte a harmadik probációt. Továbbra is középiskolában tanított Lőcsén grammatikát és Pozsonyban retorikát. 1767-ben Kassán szentírási héber és görög nyelvet, 1768-ban Győrben bölcseletet adott elő. A következő évben Nagyszombatban házgondnok-helyettes volt. 1770-től a feloszlatásig Budán matematikát tanított. Utána Szekszárdon volt káplán, majd Pozsonyban és 1776-tól haláláig Ürményben volt plébános.

M: Assertiones logicae, metaphyscae et mathematicae. Buda, 1770; A Jézus Krisztus istenségét. Pozsony, 1776. Ir: LKKOS 5889; Nom. II. 646; Petrik 1712–1860/II; So IV. 731; Szi V. 355–6; Zelliger 209.született: 1729-11-10, Csesztebelépés: 1749-10-18, Bécsfogadalom: 1767-02-2, Kassa, 4 fog. prof.papszentelés: 1761-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1780-06-26, Ürménybeszélt nyelvek: magyar