Jászberényi Tamás

1597. nov. 21. Gyöngyös. Nyelv: magyar. SJ 1622. aug. 13. Bécs. Psz. 1629. Bécs F. 1635. aug. 31. 4 fog. prof. Graz. †1658. máj. 16. Pozsony.

Gyöngyösön született, huszonöt éves korában Leobenben lépett be a Társaságba. 1625-ben Nagyszombatban grammatikát tanított. 1626–9-ig Bécsben teológiát tanult, de mellette az utolsó két évben már dialektikát tanított. 1629-ben szentelték pappá. 1630-ban Eberndorfban végezte a harmadik próbaévet. Utána Nagyszombatban 1631-ben retorikát tanított és könyvtárosként működött, a következő évben iskolaigazgató és magyar gyóntató volt. 1633-tól Grazban a hároméves bölcseleti kurzust tanította. A nagyszombati egyetem ünnepélyes megnyitásán, 1635. november 13-án a bölcsészeti kar dékánjaként méltatta annak jelentőségét, hogy Mo.-nak egyeteme van. Ő maga a kazuisztika tanára volt. 1738-ban Ungváron rektor, a következő évben Homonnán házfőnök lett. 1640-ben Kolozsmonostoron hitszónokként működött. 1641-ben Homonnán Drugeth János gyóntatója lett. 1642–5-ben a nádori udvarban, 1646-ban a nagyszombati misszióban dolgozott. Utána a Homonnáról Ungvárra áthelyezett kollégium első rektora volt 1650-ig, majd Nagyszombatban a kazuisztika tanára és házi lelkiatya. 1653-tól haláláig Pozsonyban az esztergomi érsek szolgálatában állt.

M: A’ Boldogságos Szűz a’ halállal tusakodók anyja. Nagyszombat, 1658 (Nádasi J. Maria mater agonizantium című művének fordítása). Ir: CPA II. 629; So IV. 759; St 161; Szi V. 433–4született: 1597-11-21, Gyöngyösbelépés: 1622-08-13, Bécsfogadalom: 1635-08-31, Graz, 4 fog. prof.papszentelés: 1629-0-0, Bécsmeghalt: 1658-05-16, Pozsonybeszélt nyelvek: magyar