Kacskovics Bálint

1726. márc. 8. Bana. Nyelv: magyar, szlovák. SJ 1745. okt. 17. Trencsén. Psz. 1757. Kassa F. 1763. febr. 2. 4 fog. prof. Buda. †?

Banán született, Komáromból lépett be Trencsénben a Társaságba. A próbaidő után 1748-ban Rozsnyón grammatikát tanított. 1749–51 között Nagyszombatban bölcseletet tanult, majd Nagyváradon két, Eperjesen pedig egy évig grammatikát tanított. 1755–8-ban Kassán végezte a teológiai tanulmányokat. Utána Besztercebányán volt harmadik probációban. 1760-ban Gyöngyösön, majd két évig Kassán tanított a középiskolában. Ezután Budán egy, Kolozsváron két, Győrben és Kassán újra egy évig bölcseletet tanított. 1768–73-ig Kolozsváron kánonjogot, kontroverziát és teológiát adott elő. 1805-ben Jászberényben élt. Műve, a kalocsai érseki könyvtárban őrzött kéziratos katalógusa a feloszlatás alatt elhunyt jezsuitákról a rendtartomány története számára fontos adatokat tartalmaz.

M: Assertiones ex universa philosophia. Kassa, 1762; Assertiones […] Buda, 1763; Tentamen publicum ex logica. Kolozsvár, 1764; Catalogus defunctorum nostrorum in Christo a tempore abolitionis, quos ego […] connotavi, prout successive a meis correspondentibus mihi nomina perscripta sunt. (Kézirat.) Kalocsa, Érseki Könyvtár. Ir: Nom. II. 671–2; Pe 1227; Petrik 1712–1860/V, VII; So IV. 893–4; Szi V. 762–3.született: 1726-03-8, Banabelépés: 1745-10-17, Trencsénfogadalom: 1763-02-2, Buda, 4 fog. prof.papszentelés: 1757-0-0, Kassabeszélt nyelvek: szlovák