Kardas (Pezenhoffer) József

1895. febr. 19. Zalaszentgrót. Nyelv: magyar. SJ 1924. márc. 1. Érd. Psz. 1929. febr. 26. Bp. F. 1936. febr. 2. C. sp. 1983. jún. 1. Pannonhalma.

Zalaszentgróton született tizenegy gyermekes családban. A középiskolát a keszthelyi premontrei gimnáziumban végezte. Bp.-en kezdte egyetemi tanulmányait, előbb az állatorvosit, majd egy év múlva a humán orvosit. Az I. világháborúban részt kellett vennie, így csak 1920 végén szerezte meg az orvosi diplomát. A budai Irgalmasok kórházában volt gyakorlóorvos, majd szülőfalujában folytatta orvosi hivatását. 1924-ben Érden belépett a Társaságba. Mivel az elöljárók a kínai misszióba szánták, a nyelv miatt a franciaországi Vals-ban végezte a bölcseleti és a belgiumi Enghienben a teológiai tanulmányokat. 1929-ben Bp.-en szentelték pappá. Közben azonban P. Bíró tartományfőnök egy induló törökországi misszióba küldte. Ekkor vette fel a Kardas – törökül ’testvér’ – nevet. Három évig Ankarában az ottani magyarokat gondozta. Azonban haza kellett jönnie, és 1940-től Szegeden, Kassán, majd újra Szegeden a tanuló rendtagok lelkivezetője lett. Eredeti egyéniség volt. Munkája mellett rendszeresen vezetett lelkigyakorlatokat. A rendek feloszlatása után lelkipásztori munkát végzett. 1951-ben Pannonhalmára került az akkor alakuló szerzetesi szociális otthonba. 1953 nyarán az egészségügyi minisztérium sürgetésére Salgótarjánban lett körzeti orvos. Jezsuita hivatásából soha nem csinált titkot. Nyugdíjazásakor kiváló orvosi címet kapott. 1965 tavaszán újra Pannonhalmára került előbb mint kisegítő orvos, majd mint ápolásra szoruló idős ember. Erős konzervatív beállítottsága miatt sokat szenvedett is. Nyolcvannyolc éves korában halt meg.

Ir: Cat. Def. II. 51; MJTN 109; Hevenesi J.: P. Dr. Kardas József S. J. (1895–1983). Anima Una 91. (1983. október) 9–11; P. Dr. Kardas József SJ. Szolgálat 60. (1983. karácsony) 96; Hevenesi J.: K. J. KMJ II. 179–82; P. Kardas József S. J. önéletrajza. Kalocsai Kollégium 8. (1996) 4–6; Molnár A.: Magyar jezsuita misszió Törökországban. Múlt és jövő. A magyar jezsuiták 100 éve és ami abból következik. Bp., 2010. 134–49; Miklósházy 34.született: 1895-02-19, Zalaszentgrótbelépés: 1924-03-1, Érdfogadalom: 1936-02-2, C. sp.papszentelés: 1929-02-26, Bpbeszélt nyelvek: magyar