Katona István I.

1732. dec. 13. Bolyk. Nyelv: magyar. SJ 1750. okt. 31. Trencsén. Psz. 1761. Nagyszombat. F. 1768. aug. 15. C. sp. Nagyszombat. †1811. aug. 17. Kalocsa.

Besztercebányán vették fel és Trencsénben lépett be a Társaságba. A kétéves próbaidő után Gyöngyösön tanított grammatikát. 1754–5-ben Kassán végezte a bölcseletet. Utána két évig Nagyváradon és egy évig Komáromban tanított. 1759–62 között Nagyszombatban tanult teológiát. Ott szentelték pappá 1761. június 26-án. Egerben volt harmadik probációban. 1765-től Nagyszombatban előbb retorikát, majd szónoklattant és történelmet tanított. A rend feloszlatása után is az egyetemen maradt. 1774–5-ben és 1782–3-ban a bölcsészeti kar dékánja volt. 1784-ben II. József rendelete miatt, mely a német nyelv használatát írta elő, nyugdíjazták. A Társaság feloszlatása után az esztergomi főegyházmegyébe vették fel. Nyugalomba vonulása után először Esztergomban folytatta történelmi kutatásait. 1790-ben Kollonich László érsek hívását követte Kalocsára, ahol a könyvtár igazgatója és a szónoklattan tanára lett. 1806-ban kinevezték a szeminárium igazgatójává. Katona volt a legfiatalabb a 18. század jezsuita történészei között. A szakember nem érte el idősebb társainak nagyságát, de ismertségben és befolyásban messze felülmúlta őket. Nagy művét, a Historia critica köteteit csak a Társaság feloszlatása után kezdte kiadni. Az előkötetben a fejedelmek korát tárgyalja, a következő negyvenegy kötetben pedig a királyokét. Az egész mű lényegében forráskiadás, melyben a szerző a dokumentumokat alapos vizsgálat után magyarázatokkal és lábjegyzetekkel ellátva, egységbe foglalva adta ki. Ezért ez a nagy mű mint forráskiadás ma is használható. Emellett kézi- és tankönyveket is kiadott, melyekben a magyar történelem több kérdését tisztázta. Erősen támadta rendtársa, Szklenár György Nagy-Morávia hollétével kapcsolatos véleményét. Az osztrák felvilágosodás egyik egyházi képviselőjével, Wittola Márk Antallal több évig vitát folytatott.

M: Synopsis chronologica Historiarum. 3 k. Nagyszombat, 1771–5; Historia critica primorum Hungariae Ducum. Pest, 1778; Historia critica regum Hungariae. 41 k. Buda, 1779–1817; Historia pragmatica Hungariae. 2 k. Buda, 1782–4; Dissertatio de mansuetudine evangelica. Buda, 1785; Responsio […] ad epistolam commonitoriam Antonii praepositi Bienicensis. Buda, 1785; Examen vetustissimi M. Moraviae situs. Pest, 1786; Amicum responsum ad hypercriticon Georgii Szklenár. Buda, 1788; Szent István, magyarok első királya ditsérete. Bécs, 1788; Vetus Moravia, rursus ad suos limites reducta. Buda, 1789; Dissertatio critica […] de sacra Hungariae corona. Buda, 1790; A magyar szent koronáról. Buda, 1793; Epitome chronologica rerum hungaricarum, transilvanicarum et illyricarum. 3 k. Buda, 1796–8; Historia metropolitanae Colocensis ecclesiae. 2 k. Kalocsa, 1800; Defensio bonorum ecclesiasticorum. H. n., 1811; Orationes […] quas triduo exercitiorum spiritualium habuit. Pest, 1813. Ir: DHCJ III. 2178–9; MAMŰL V. 234–6; LKKOS 645; MKL VI. 396–7; Nom. II. 689–90; Pe 1328; Petrik 1712–1860/II; Po III/2 10955–60; Po Magyar 1051–60; So IV. 938–43; St 170–2; Szi V. 1197–1202; ÚMÉL III. 199–800; Zelliger 223–6; Velics I. 191, III. 84–8; Hauer F.: Katona István emlékezete. A Kalocsai Jézustársasági Gimnázium Értesítője (1911) 3–79; Gálos R.: Mikes Kelemen és Katona István. Századok 63–4. (1929–30) 45–79; Balanyi Gy.: Katona István emlékezete. Magyar Kultúra (1932) 2. 497–503; Hauer F.: Katona István emlékezete. A kalocsai jézustársasági gimnázium értesítője. 1911. 3–79; Hölvényi G.: A magyar jezsuita történetírók és a jezsuita rend. MKSz 90. (1974) 232–48; Timár K.: Katona István, a történetíró, a jezsuita dráma művelője. ItK 47. (1937) 30–7; Bozsó F.: Katona István. Kalocsa nevezetes emberei. Katona István Társaság Tanulmányai Kalocsáról. (1971) 255–7; Kosztya 358–9; Lakatos A.: Katona István. A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. Kalocsa, 1998. 131–3.született: 1732-12-13, Bolykbelépés: 1750-10-31, Trencsénfogadalom: 1768-08-15, Nagyszombat, C. sp.papszentelés: 1761-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1811-08-17, Kalocsabeszélt nyelvek: magyar