Kausich Fülöp

1618. ápr. 22. Zillingtal. SJ 1638. okt. 14. Bécs. Psz. 1648. Graz. F. 1656. júl. 30. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1673. okt. 31. Pozsony.

1638-ban Bécsben lépett be a Társaságba. 1641–4-ben Nagyszombatban végezte bölcseleti tanulmányait. 1645-ben Passauban, majd 1646–8-ban Grazban tanult teológiát. 1649–55-ig Sopronban volt házgondnok, a gazdasági ügyek intézője és hitszónok. A következő két évben Nagyszombatban intézte a gazdasági ügyeket, emellett Vágsellyén házfőnök volt. 1658-ban a hódoltsági misszióban Andocson működött. 1659–60-ban Nagyszombatban a gazdasági ügyeket intézte és Vágsellyén házfőnök volt. 1661–2-ben Sopronban volt gazdasági főnök. Onnan misszionáriusként, utána három évig tábori lelkészként működött, majd visszatért Sopronba előző hivatalába. 1667–9-ben a zágrábi kollégium rektora volt. A következő két évben újra gazdasági főnök volt Nagyszombatban. 1673-ban Győrbe került házi lelkivezetőnek. Az év októberében halt meg Pozsonyban.

Ir: CPA II. 636; Molnár A.: Kausich Fülöp. Az andocsi jezsuita misszió. Levéltári Közlemények 74. (2000) 1–2.született: 1618-04-22, Zillingtalbelépés: 1638-10-14, Bécsfogadalom: 1656-07-30, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1648-0-0, Grazmeghalt: 1673-10-31, Pozsony